Til innhold
Privatisteksamen

Eksamensvakt på privatisteksamen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Dersom du ønsker jobbe som eksamensvakt, må du melde din interesse innen 15. januar for vårsemesteret og 15. august for høstsemesteret.

Privatistkontoret i Oslo arrangerer privatisteksamen to ganger i året i alle fag på videregående nivå. Det er cirka 20.000 enkelteksamener hvert semester, jevnt fordelt på skriftlig og muntlig eksamen. 

Skriftlig eksamensvakt

Skriftlig eksamen foregår i Vallhall Arena siste halvdel av mai / starten av juni og i november / begynnelsen av desember. Eksamensperioden varer cirka 3 uker. Antall kandidater hver dag er fra 100 til 2.500 og vaktbehovet vil derfor variere.

Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt og du må signere kontrakt for hver eksamensperiode. Tilbud med vaktplan sendes ut omtrent to måneder før eksamen starter. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen.

Privatistkontoret ansetter eksamensvakter ut fra behov for hvert semester. All kommunikasjon med Privatistkontoret går via e-post og du må ha digital postkasse for å signere arbeidsavtale.

Kvalifikasjoner

 • Du må kunne snakke og forstå norsk muntlig og lese norsk skriftlig.
 • Du må ha god nok helse til å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det innebærer blant annet god motorikk i armer og ben, kunne motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel.
 • Du må være kompetent PC-bruker og må kunne veilede privatister med tilkobling til trådløst nettverk, pålogging og innlevering av digital eksamen.
 • Du liker å arbeide med mennesker.
 • Du er pålitelig og punktlig.  
 • Du kan ikke være skoleelev ved videregående eller oppmeldt til privatisteksamen. 

Arbeidsoppgaver

 • I eksamenslokalet har 3-4 vakter ansvar for 30 privatister. Du skal sørge for at de får gode arbeidsforhold under eksamen og at eksamen blir gjennomført etter Privatistkontorets retningslinjer. 
 • Arbeidstiden til en eksamensvakt er hovedsakelig fra 07.15 til 14.15
 • Et obligatorisk informasjonsmøte arrangeres hvert semester ca. en uke før eksamensperioden starter. Her får vaktene opplæring og informasjon om eksamensperioden. Tidspunkt for informasjonsmøtet får man sammen med vaktplanen.

Arbeidsinstruks for skriftlig eksamensvakt (PDF)
Retningslinjer for eksamensvakter (PDF)

Slik søker du

Vi har ikke behov for flere eksamensvakter dette semesteret.

Muntlig eksamensvakt

Muntlig eksamen foregår på ulike skoler i Oslo på dagtid, ettermiddager/kveld og dagtid på lørdager. Eksamensperioden på høsten varer fra begynnelsen av november til cirka 20. desember og på våren fra begynnelsen av april til midten av juni.

Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt og du må signere kontrakt for hver eksamensperiode. Du velger om du ønsker å jobbe på dagtid eller kveldstid.

Tilbud med vaktplan sendes ut omtrent to måneder før eksamen starter. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen. Privatistkontoret ansetter eksamensvakter ut fra behov for hvert semester. All kommunikasjon med Privatistkontoret går via e-post og du må ha digital postkasse for å signere arbeidsavtale.

Kvalifikasjoner

 • Du må kunne snakke og forstå norsk muntlig og lese norsk skriftlig.
 • Du må ha god nok helse til å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det innebærer god motorikk i armer og ben, kunne motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel.
 • Du liker å arbeide med mennesker.
 • Du er pålitelig og punktlig. 
 • Du kan ikke være skoleelev ved videregående eller oppmeldt til privatisteksamen.

Arbeidsoppgaver

 • I hvert eksamenslokale har Privatistkontoret 3-4 vakter. Eksamensvaktene skal sørge for at eksamen blir gjennomført etter Privatistkontorets retningslinjer og at det er gode arbeidsforhold under eksamen.
 • Arbeidstiden til en eksamensvakt er hovedsakelig fra kl. 8-15 på dagtid, kl. 16-19 på ettermiddager og kl. 8-15 på lørdager.
 • Før hver eksamensperiode vil det bli arrangert et obligatorisk informasjonsmøte. Her får du opplæring og informasjon om eksamensperioden.

Retningslinjer for eksamensvakter (PDF)

Slik søker du

Vi har ikke behov for flere eksamensvakter dette semesteret.