Eksamensvakt på privatisteksamen

Privatistkontoret i Oslo arrangerer privatisteksamen to ganger i året i alle fag på videregående nivå. Det er cirka 20 000 enkelteksamener hvert semester, jevnt fordelt på skriftlig og muntlig eksamen. 

Karakterer for våren 2024 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2024 er tilgjengelige i PrivatistPortalen. Logg inn og klikk på faget for å se karakteren. Karakteren 2 til 6 er bestått. Ønsker du å klage på karakteren? Klagefristen på skriftlig eksamen er 1. juli 2024 kl. 17:10. Du kan også levere hurtigklage for noen fag på vårsemesteret. Frist for å registrere hurtigklage er 25. juni 2024 kl. 23:59. Alle som har bestått privatisteksamen ved Privatistkontoret i Oslo får kompetansebevis tilsendt i løpet av uke 26.

Skriftlig eksamensvakt

Skriftlig eksamen foregår i siste halvdel av mai / starten av juni og i november / begynnelsen av desember. Eksamensperioden varer cirka 3 uker. Antall kandidater hver dag er fra 100 til 2 500 og vaktbehovet vil derfor variere.

Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt og du må signere kontrakt for hver eksamensperiode. Tilbud med vaktplan sendes ut omtrent én måned før eksamen starter. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen.

Privatistkontoret ansetter eksamensvakter ut fra behov for hvert semester. All kommunikasjon med Privatistkontoret går via e-post og du må ha digital postkasse for å signere arbeidsavtale.

Kvalifikasjoner

 • Du må kunne snakke og forstå norsk muntlig og lese norsk skriftlig.
 • Du må ha god nok helse til å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det innebærer blant annet god motorikk i armer og ben, kunne motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel.
 • Du må være kompetent PC-bruker og må kunne veilede privatister med tilkobling til trådløst nettverk, pålogging og innlevering av digital eksamen.
 • Du liker å arbeide med mennesker.
 • Du kan ikke være skoleelev ved videregående eller oppmeldt til privatisteksamen.
 • Du opptrer rolig og bidrar til å skape trygghet under eksamen for både kandidater og kollegaer.
 • Du må kunne opptre lojalt og i tråd med arbeidsgivers instrukser.
 • Du er pålitelig, punktlig og har god samarbeidsevne

Arbeidsoppgaver

 • I eksamenslokalet har 3-4 vakter ansvar for ca. 30 privatister. Du skal sørge for at de får gode arbeidsforhold under eksamen og at privatistene har gode arbeidsforhold under eksamen.
 • Arbeidstiden til en eksamensvakt er hovedsakelig fra 07.00 til 14.15. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsdagen kan bli noe lenger på store eksamensdager.
 • Det vil bli gitt informasjon og opplæring som alle vakter må sette seg inn i før første arbeidsdag.

Retningslinjer for eksamensvakter (PDF)

Slik søker du

Det lyses ut stillinger som eksamensvakter på Oslo kommunes hjemmeside og eventuelt på finn.no i tillegg. Vi lyser ut stillinger som eksamensvakter etter vårt behov.

De som tidligere har jobbet som eksamensvakter for Privatistkontoret i Oslo og som ønsker å jobbe igjen, kan melde sin interesse innen 15. januar for vårsemesteret og innen 15. august for høstsemesteret. Til orientering kan du få beskjed om å søke om stilling som eksamensvakt på nytt, hvis du melder interesse etter lengre tid. . Du kan få beskjed om å søke om stilling som eksamensvakt på nytt, hvis du ikke har jobbet de siste semestrene.

Muntlig eksamensvakt

Muntlig eksamen foregår på ulike skoler i Oslo på ettermiddager/kveld og eventuelt dagtid på lørdager. Eksamensperioden på høsten varer fra begynnelsen av november til cirka 20. desember og på våren fra begynnelsen av april til midten av juni.

Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt og du må signere kontrakt for hver eksamensperiode.

Tilbud med vaktplan sendes ut omtrent 14 dager før eksamen starter. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen. Privatistkontoret ansetter eksamensvakter ut fra behov for hvert semester. All kommunikasjon med Privatistkontoret går via e-post og du må ha digital postkasse for å signere arbeidsavtale.

Kvalifikasjoner

 • Du må kunne snakke og forstå norsk muntlig og lese norsk skriftlig.
 • Du må ha god nok helse til å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det innebærer god motorikk i armer og ben, kunne motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel.
 • Du liker å arbeide med mennesker.
 • Du kan ikke være skoleelev ved videregående eller oppmeldt til privatisteksamen.
 • Du opptrer rolig og bidrar til å skape trygghet under eksamen for både kandidater og kollegaer.
 • Du må kunne opptre lojalt og i tråd med arbeidsgivers instrukser.
 • Du er pålitelig, punktlig og har god samarbeidsevne

Arbeidsoppgaver

 • I hvert eksamenslokale har Privatistkontoret 3-4 vakter. Eksamensvaktene skal sørge for at eksamen blir gjennomført etter Privatistkontorets retningslinjer og at privatistene har gode arbeidsforhold under eksamen.
 • Arbeidstiden til en eksamensvakt er hovedsakelig fra kl. 16-19 på ettermiddager og kl. 8-15 på lørdager.
 • Det vil bli gitt informasjon og opplæring som alle vakter må sette seg inn i før første arbeidsdag.

Retningslinjer for eksamensvakter (PDF)

Slik søker du

Ønsker du å jobbe som eksamensvakt på muntlig eksamensgjennomføring, kan du sende oss CV og søknad per e-post til postmottak@osloskolen.no senest innen den 15. august.