Til innhold
Privatisteksamen

Sensur og karakter

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Når kommer karakteren?

Du blir varslet på sms og e-post når sensuren for skriftlig eksamen er klar.

  • Har du tatt eksamen i løpet av høsten, får du karakteren andre uke i januar.
  • Har du tatt eksamen i løpet av våren, får du karakteren siste uke i juni.

Du får ingen begrunnelse for skriftlig eksamen sammen med karakteren. Sensor har heller ikke korrigert eller kommentert besvarelsen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. 

Finn karakterene dine i PrivatistWeb

Karakter ved muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen blir synlig i PrivatistWeb innen to uker etter eksamen. 

Klikk på "mine eksamener" for å finne karakterene dine i PrivatistWeb. 

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Finn karakterene dine (privatistweb.no)

Erstatter privatisteksamen automatisk den gamle karakteren?

Nei, det gjør den ikke. Har du karakter i faget fra før, velger du selv om du vil beholde den gamle karakteren eller bruke den nye.

Klage på karakteren

Les om hvordan du klager på privatisteksamen.