Sensur og karakter

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Melding til deg som tok eksamen 22. mai 2023

Utdanningsdirektoratet har på sine nettsider publisert informasjon for deg som tok skriftlig eksamen 22. mai 2023. Dersom du møtte til skriftlig eksamen 22. mai 2023 kan du ha rett på ny gratis eksamen høsten 2023. Privatistkontoret har sendt ut e-post til alle berørte kandidater. Dersom du ikke har mottatt denne, ber vi deg kontakte oss.

Når kommer karakteren?

Du blir varslet på SMS og e-post når sensuren for skriftlig eksamen er klar.

  • Har du tatt eksamen i løpet av høsten, får du karakteren andre uke i januar.
  • Har du tatt eksamen i løpet av våren, får du karakteren siste uke i juni.

Du får ingen begrunnelse for skriftlig eksamen sammen med karakteren. Sensor har heller ikke korrigert eller kommentert besvarelsen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen.

Finn karakterene dine i Privatistportalen

Karakter ved muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir synlig i Privatistportalen innen to uker etter eksamen.

Klikk på "mine eksamener" for å finne karakterene dine i Privatistportalen.

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Finn karakterene dine (Privatistportalen)

Erstatter privatisteksamen automatisk den gamle karakteren?

Nei, det gjør den ikke. Har du karakter i faget fra før, velger du selv om du vil beholde den gamle karakteren eller bruke den nye.

Kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen

Dersom du ønsker kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen, er den tilgjengelig på kandidat.udir.no dagen etter eksamen. Du logger inn med ID-porten eller med Feide-pålogging.

Klage på karakteren

Les om hvordan du klager på privatisteksamen.