Sensur og karakter

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Karakterer for våren 2024 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2024 er tilgjengelige i PrivatistPortalen. Logg inn og klikk på faget for å se karakteren. Karakteren 2 til 6 er bestått. Ønsker du å klage på karakteren? Klagefristen på skriftlig eksamen er 1. juli 2024 kl. 17:10. Du kan også levere hurtigklage for noen fag på vårsemesteret. Frist for å registrere hurtigklage er 25. juni 2024 kl. 23:59. Alle som har bestått privatisteksamen ved Privatistkontoret i Oslo får kompetansebevis tilsendt i løpet av uke 26.

Når kommer karakteren?

Du blir varslet på SMS og e-post når sensuren for skriftlig eksamen er klar.

  • Har du tatt eksamen i løpet av høsten, får du karakteren andre uke i januar.
  • Har du tatt eksamen i løpet av våren, får du karakteren siste uke i juni.

Du får ingen begrunnelse for skriftlig eksamen sammen med karakteren. Sensor har heller ikke korrigert eller kommentert besvarelsen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen.

Finn karakterene dine i Privatistportalen

Karakter ved muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir synlig i Privatistportalen innen to uker etter eksamen.

Klikk på "mine eksamener" for å finne karakterene dine i Privatistportalen.

Du kan få karakter 1 til 6, 1 er ikke bestått.

Finn karakterene dine (Privatistportalen)

Erstatter privatisteksamen automatisk den gamle karakteren?

Nei, det gjør den ikke. Har du karakter i faget fra før, velger du selv om du vil beholde den gamle karakteren eller bruke den nye.

Kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen

Dersom du ønsker kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen, er den tilgjengelig på kandidat.udir.no dagen etter eksamen. Du logger inn med ID-porten eller med Feide-pålogging.

Klage på karakteren

Les om hvordan du klager på privatisteksamen.