Til innhold

Klage på privatisteksamen

Klager du på privatisteksamen, tar det tid før du får svar på klagen. Du må selv vurdere om du ønsker å melde deg opp til ny eksamen i faget innen oppmeldingsfristen, i tilfelle du ikke får medhold i klagen.

Klage på skriftlig privatisteksamen

Frist for å klage

Ordinær klagefrist er 10 dager fra det tidspunktet du har mottatt melding på SMS og epost.

Hurtigklage - våreksamen

Etter våreksamen kan du i enkelte fag levere hurtigklage som har kortere klagefrist. Du får klageresultatet tilsendt i løpet av første uke i juli. Hvilke fag som er med i ordningen for hurtigklage, endrer seg fra år til år. Privatistkontoret informerer om dette på e-post når ordinær sensur foreligger.

Slik klager du

Du klager ved hjelp av elektronisk skjema. Skjemaet er kun åpent for registrering fra karakterene er publisert, og til klagefristen er ute. Klagefristen er nå ute og skjemaet er ikke tilgjengelig.

Dette skjer når du klager

 • Klagenemnden – to nye sensorer - får kun kjennskap til opprinnelig karakter når de sensurer besvarelsen på nytt.
 • Karakteren kan bli stående, gå opp eller ned. Karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.
 • Du får en kort begrunnelse for den endelige karakteren.

Svaret på klagen

 • Klageresultatet og begrunnelsen sendes til adressen du har registrert i Folkeregisteret i september/oktober (våreksamen) eller i mars/april (høsteksamen).
 • Får du endret karakter, vises det i PrivatistWeb, og du får nytt vitnemål/kompetansebevis tilsendt. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter må leveres tilbake. 
 • Får du endret karakter og har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften kunne refunderes hvis du melder deg av eksamen. Du må sende en e-post om avmeldingen til Privatistkontoret, og oppgi ditt navn og fagkode dette gjelder.    

Har du karakter i faget fra tidligere, velger du selv om du vil beholde din gamle karakter eller bruke den nye karakteren du har fått på privatisteksamen.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Dette kan du klage på

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Frist for å klage

Ordinær klagefrist er 10 dager fra eksamensdagen.

Slik klager du

Du må sende en skriftlig signert klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Du må oppgi fullt navn, fagkode og eksamensdato klagen gjelder for. Klagen sender du til Privatistkontoret i Oslo.

Dette skjer når du klager

 • Din klage blir registrert mottatt. 
 • Privatistkontoret innhenter uttalelser fra sensorene.
 • Privatistkontorets leder lager en uttalelse. 
 • Klagen og uttalelsene sendes til en oppnevnt klagenemnd i Oslo kommune som fatter et vedtak.
 • Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Svaret på klagen

 • Klagebehandlingen kan ta noe tid.
 • Klageresultatet og begrunnelsen sendes til adressen du har registrert i klagebrevet.
 • Får du medhold i klagen blir karakteren din i faget annullert. Du får nytt vitnemål/kompetansebevis tilsendt. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter må leveres tilbake. Du har rett på ny eksamen kostnadsfritt neste semester. Denne eksamenen skal ha en ny sensor.
 • Får du medhold i klagen og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften bli refundert. 

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO