Klage på privatisteksamen i Oslo

Du kan klage på karakter på skriftlig eksamen. Ved annen eksamensform kan du klage på formelle feil gjort under gjennomføringen av privatisteksamen i Oslo.

Karakterer for våren 2024 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2024 er tilgjengelige i PrivatistPortalen. Logg inn og klikk på faget for å se karakteren. Karakteren 2 til 6 er bestått. Ønsker du å klage på karakteren? Klagefristen på skriftlig eksamen er 1. juli 2024 kl. 17:10. Du kan også levere hurtigklage for noen fag på vårsemesteret. Frist for å registrere hurtigklage er 25. juni 2024 kl. 23:59. Alle som har bestått privatisteksamen ved Privatistkontoret i Oslo får kompetansebevis tilsendt i løpet av uke 26.

Klage på skriftlig privatisteksamen

Frist for å klage

Det er ti dagers klagefrist på skriftlige eksamenskarakterer. Fristen regnes fra det tidspunkt du er blitt gjort kjent med eller burde ha gjort deg kjent med vedtaket. Privatistkontoret sender deg SMS og e-post når sensuren foreligger. Du må logge deg inn i Privatistportalen for å klage på karakter i skriftlig eksamen.

Hurtigklage

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist.

For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være registrert i kandidatportalen innen 25. juni 2024 kl. 23.55.

Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 for alle fag.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2024 kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage kan endre seg fra år til år.

Slik klager du

1. Logg inn i Privatistportalen.
2. Gå inn på "Mine eksamener" og klikk på aktuelt fag. Under karakteren vil det komme opp en grønn “Klage”-knapp. Denne knappen er synlig i ti dager, i samsvar med klagefristen.
3. Når du trykker på knappen vil det komme opp en tekstboks med vilkårene for å klage på karakter på skriftlig eksamen, i henhold til gjeldende lovverk. Når du trykker "bekreft," bekrefter du at du har akseptert vilkårene og klagen blir sendt inn umiddelbart.

Slik trekker du din klage

Dersom du ønsker å trekke din klage, må du sende en skriftlig bekreftelse på dette til Privatistkontoret i Oslo. Den skriftlige bekreftelsen må inneholde aktuell fagkode, ditt fulle navn og fødselsdato. Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema for å trekke din klage. Vi gjør oppmerksom på at klagen ikke kan trekkes dersom ny klagekarakter har blitt satt av klagesensorene.

To nye sensorer går gjennom besvarelsen på nytt

Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. Det betyr at sensorene får vite karakteren du opprinnelig fikk på besvarelsen. Ved en klage kan du gå opp i karakter, beholde opprinnelig karakter eller gå ned i karakter. Den nye karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den. Du får en kort begrunnelse for den endelige karakteren.

Svar på klagen

Du får svar på klagen din og begrunnelse i Privatistportalen. Vi varsler deg på SMS på det nummeret som er registrert i Privatistportalen når klageresultatet er tilgjengelig. For å se den nye klagekarakteren, må du logge inn i Privatistportalen og gå til menypunktet "Mine Klager". Under "Resultat" står det hvorvidt karakteren har blitt endret eller ikke. For å se klagenemndas begrunnelse, trykker du på "Vis begrunnelse".

Klageresultat publiseres i Privatistportalen i løpet av september/oktober (våreksamen) og i løpet av mars/april (høsteksamen). Klageresultat av hurtigklage (kun våreksamen) publiseres i Privatistportalen i begynnelsen av første uken i juli.

Dersom du har fått ny karakter sender vi deg et nytt kompetansebevis i posten til din folkeregistrerte adresse. Tidligere kompetansebevis med den opprinnelige karakteren før klagen er ikke lenger gyldig og skal leveres tilbake til Privatistkontoret i Oslo, i henhold til lovverket. Er du elev ved en offentlig videregående skole i Oslo, er det din skole som skal skrive ut nytt kompetansebevis og/eller oppdatere ditt vitnemål.

Du må selv vurdere om du skal melde deg opp i faget innen oppmeldingsfristen neste eksamensperiode. Får du medhold i en klage og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen påfølgende semester, kan du få refundert eksamensgebyret hvis du melder deg av eksamen. Dette gjelder om du har klaget på en eksamenskarakter og meldt deg opp til ny eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.

Har du karakter i faget fra et tidligere semester, velger du selv om du vil beholde din gamle karakter eller bruke den nye karakteren du har fått på privatisteksamen.

Kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen

Dersom du ønsker kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen, er den tilgjengelig på kandidat.udir.no dagen etter eksamen.

Du logger inn med ID-porten eller med Feide-pålogging.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Frist for å klage

Fristen for å sende inn klageskjema er ti dager etter at eksamen er avlagt.

Slik klager du

For å klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen sender du inn et klageskjema via lenken nedenfor. Klageskjemaet er kun aktivt i eksamensperioden.

Til klageskjema

Dette skjer når du klager

  1. Vi registrerer klagen.
  2. Privatistkontoret innhenter uttalelser fra sensorene.
  3. Privatistkontorets leder lager en uttalelse.
  4. Klagen og uttalelsene sendes til en oppnevnt klagenemnd i Oslo kommune som fatter et vedtak.

Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Når får du svar?

Klagebehandlingen kan ta opptil to til tre måneder. Resultatet på klagen og begrunnelsen sendes til din digitale postkasse. Dersom brevet ikke åpnes innen tre dager, sendes det automatisk som brev til din folkeregistrerte adresse.

Får du medhold i klagen blir karakteren din i faget annullert. Du har rett på ny eksamen kostnadsfritt neste semester. Ved ny eksamen i faget får du ny sensor. Du får tilsendt nytt vitnemål/kompetansebevis. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter må leveres tilbake til Privatistkontoret eller skolen som utstedte det.

Siden klagebehandlingen kan ta tid, må du selv vurdere om du vil melde deg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristens utløp. Får du medhold i klagen og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften bli refundert. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamen som er tatt ved Privatistkontoret i Oslo. Les om hvordan du melder deg av eksamen.