Til innhold

Når og hvor er eksamen?

Vi har to eksamensperioder i året. Når eksamensplanen er klar, får du informasjon om tid og sted i PrivatistWeb.

Det er to eksamensperioder i året

  • Høstsemesteret: Begynnelsen av november - 20. desember
  • Vårsemesteret: Begynnelsen av april - 20. juni

Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir bestemt etter oppmeldingsfristen, og publiseres innen

  • 25. oktober for høstsemesteret
  • 25. mars for vårsemesteret

Høsteksamen i praktisk fag kan i spesielle tilfeller gjennomføres i løpet av uke 1 og 2 i januar. For våreksamen gjøres dette i uke 26.

Vi arrangerer muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen alle virkedager i hele eksamensperioden, også på kveldstid og lørdager.

Finn dato for skriftlig eksamen

Dato for skriftlig eksamen fastsettes sentralt av Utdanningsdirektoratet og VigoIKS avhengig av type eksamen.

Har du allerede meldt deg opp til privatisteksamen?

Eksamensplan med dato, sted, rom/seksjon, oppmøtetid og varighet ligger i PrivatistWeb innen 25. oktober (høst) og innen 25. mars (vår).

Finn eksamensplan i Privatistweb

Du får beskjed på SMS når eksamensplanen er klar. Du kan ikke bytte eller endre eksamenstidspunkt eller eksamenssted.