Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen kommer an på hvilket fag du skal ha eksamen i, og hva slags type eksamen det er.

Eksamensplanen er tilgjengelig i Privatistportalen

Dersom du tidligere har vært innlogget og notert eksamenssted og seksjon, kan det hende det nå er endringer.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Bruk av hjelpemidler i et fag er felles for hele landet. Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller kommunisere med andre under eksamen. Vi anbefaler at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.

Du må ta med deg det utstyret du trenger til eksamen. Privatistkontoret har ikke utstyr til utlån.

Her finner du informasjon om hjelpemidler

Bruk av datamaskin og teknisk utstyr ved skriftlig eksamen

Les våre retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF) Det er viktig at du klargjør din datamaskin i forkant av eksamen.

Det er tillatt å bruke datamaskin ved eksamen, og de fleste fag krever at du bruker datamaskin, og laster opp besvarelsen digitalt. Unntaket er del 1 av todelt eksamen, hvor du kun kan bruke skrivesaker, linjal, passer og gradskive. Du finner informasjon om din eksamen krever bruk av datamaskin på kandidat.udir.no.

Vi anbefaler at du tar med en datamaskin med oppdatert programvare som du er vant til å bruke på eksamen. Datamaskinen må ha nettverkskort, kunne lese PDF-filer og kunne lagre filer du produserer lokalt på maskinen. Du vil ikke ha tilgang til å lagre filer i eller hente filer fra "skyen". (OneDrive, iCloud, Google Docs, Office 365 o.l.). Maskinen din må være fulladet, og du må ha med egen lader.

Alt som ligger lokalt lagret på maskinen er tillatt å bruke. Du kan teste om du har tilgang til filene dine lokalt ved å koble datamaskinen fra internett, eller sette den på flymodus. Vi anbefaler at du før eksamen kobler din datamaskin fra internett eller sette den på flymodus og tester følgende:

  • om nødvendige programvarer (f.eks. MS Office og Google Docs) fungerer uten tilgang til internett.
  • om du kan lagre filer (f.eks. PDF, Word, Excel) lokalt på din datamaskin, i Google Docs eller andre programvarer.
  • om du har tilgang til filer som ligger lokalt på din datamaskin

Privatistkontoret har ikke anledning til å hjelpe med tekniske problemer med din datamaskin. Får du problemer med datamaskinen din, kan det være at du ikke får levert hele eller deler av din besvarelse.

Noen eksamener krever bruk av eksternt utstyr som f.eks. hodetelefoner eller tastatur. Søk opp fagkoden på kandidat.udir.no for spesifikk informasjon om utstyr og hjelpemidler til din eksamen. Alt teknisk utstyr som skal brukes under eksamen må kunne kobles til din datamaskin med kabel. Det er ikke tillatt å bruke utstyr som er koblet til med Bluetooth, IR eller annen form for trådløs tilkobling.

Du må selv ta med deg det utstyret du trenger til eksamen. Privatistkontoret har ikke utstyr til utlån.

Bruk av Internett under skriftlig eksamen

I eksamenslokalet er det et eget eksamensnettverk du skal koble deg til. Det er ikke tillatt å bruke andre nettverk, f.eks. andre wifi, Bluetooth eller mobilnett. Du får utdelt påloggingsinformasjon til eksamensnettverket i eksamenslokalet. I de fleste fag er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra nettsider som krever åpent internett. Det er ikke lov til å bruke verktøy som kan brukes til å samskrive, chatte eller kommunisere med andre. Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke avhenger av faget, og kan deles i to kategorier:

  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • todelt eksamen hvor del 1 gjennomføres uten hjelpemidler, og del 2 gjennomføres med begrenset tilgang til internett

I fag med begrenset tilgang til internett vil du ha tilgang til et utvalg nasjonale nettressurser.Privatister har kun tilgang til nettressurser som står på den nasjonale listen. Eventuelle tillegg som gjelder for elever i Osloskolen gjelder ikke for privatister i Oslo. Privatister har heller ikke tilgang til lisensbaserte nettressurser eller programmer, med mindre de er lagret lokalt på datamaskinen.
Du bør gjøre deg kjent med nettstedene før eksamen. Hvis nettstedene ikke er nevnt i listen over tillatte nettressurser, som f.eks. Vimeo eller Youtube, vil du ikke få tilgang til dette under eksamen.
Nettstedene som er tillatt under eksamen er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider og at funksjonaliteten er annerledes enn når du bruker nettstedene hjemme.
Nettsidene kan ha begrenset kapasitet under eksamen på grunn av stor pågang nasjonalt. Vi anbefaler derfor at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.
Du må bruke Privatistkontorets trådløse nettverk under eksamen. Påloggingsinformasjon får du i eksamenslokalet. Datatrafikk, Bluetooth og digital kommunikasjon overvåkes i eksamenslokalet. Juks eller forsøk på juks, kan føre til annullering av din eksamen.

Hjelpemidler til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

  • Du får en obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener.
  • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt hjelpemidler som kan forstyrre andre kandidater. Etter at du har trukket oppgave, er det ikke tillatt å snakke i telefon før eksaminasjonen er gjennomført.
  • Du har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Du kan ha med deg egen datamaskin som hjelpemiddel, men du har selv ansvar for maskin og programvare, og at maskinen har nok strøm. Privatistkontoret kan ikke gi deg internettilgang, det må du sørge for selv. Det gis heller ikke teknisk assistanse med maskin eller programvare.
  • Du kan skrive notater i forberedelsedelen som du kan ta med deg inn under gjennomføringen av eksamen. Notater skrevet hjemme kan ikke tas i bruk under selve eksaminasjonen. Notatene skal ikke vurderes

Hjelpemidler til praktisk eksamen

  • Privatistkontoret sender ut informasjonsskriv om eksamensgjennomføring etter at eksamensplanen er publisert, og senest en uke før din eksamensgjennomføring. I noen tilfeller vil du motta informasjonsskrivet i forkant av at eksamensplanen publiseres, hvis du har tidlig informasjonsmøte. Her opplyses det om eventuelle hjelpemidler til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i informasjonsskrivet.