Til innhold

Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen kommer an på hvilket fag du skal ha eksamen i, og hva slags type eksamen det er.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Det er ulike modeller for bruk av hjelpemidler avhengig av hvilken eksamen du skal ta. Hvis det er begrensninger i tillatte hjelpemidler, finner du informasjon om dette under faget i Privatistweb. Bruk av hjelpemidler i et fag er felles for hele landet.

Her finner du informasjon om hjelpemidler

Ta med din egen datamaskin på eksamen

Vi anbefaler at du bruker din egen datamaskin for å besvare eksamensoppgaven der det er mulig. Privatistkontoret har ingen maskiner til utlån. Les betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF).

Du kan ikke skrive navn eller andre opplysninger i besvarelsen som avslører hvem du er. Pass på at du ikke har dokumentforfatter innstilt på maskinen.

I matematikk er det obligatorisk bruk av digitale verktøy på datamaskin i del 2 (udir.no).

Er du elev på offentlig skole i Oslo og skal bruke din skole-pc på eksamen, må du før eksamensdagen restarte maskinen mens du er tilkoblet skolens nettverk. Kun da vil den fungere i eksamenslokalet.

Bruk av Internett under skriftlig eksamen

Hvis din eksamen tillater bruk av datamaskin, får du tilgang til utvalgte digitale nettressurser. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med nettstedene du vil benytte under eksamen og i tillegg tar med andre nødvendige hjelpemidler.  Se liste over nettsteder du kan bruke under skriftlig eksamen.

Våren 2018 åpnes det for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon. Les mer om åpent internett under eksamen her

Hjelpemidler til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • Du får en obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener, med unntak av kroppsøving som ikke har forberedelse.
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, men du må passe på å ikke forstyrre de andre kandidatene som forbereder seg i samme rom.
 • Du er selv ansvarlig for å ha med hjelpemidlene du trenger, for eksempel egen datamaskin og programvare hvis du trenger det. Husk også at maskinen må være fulladet. Du får ikke lade maskinen i eksamenslokalet. Vi gir ikke teknisk assistanse.
 • Ønsker du å bruke Internett må du ordne tilgang til dette selv. Det er ikke mulig å koble seg til eksamensstedets nettverk.
 • Du kan ta med notater fra forberedelsesdelen inn under selve eksaminasjonen som støtte. Hvis du leser direkte opp fra notatene kan dette påvirke negativt.