Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen kommer an på hvilket fag du skal ha eksamen i, og hva slags type eksamen det er.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Bruk av hjelpemidler i et fag er felles for hele landet. Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag. Vi anbefaler at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.  

Hvis det er begrensninger i tillatte hjelpemidler i et fag, finner du informasjon om dette under faget i Privatistportalen. 

Du må ta med deg det utstyret du trenger til eksamen. Privatistkontoret har ikke utstyr til utlån.

Her finner du informasjon om hjelpemidler

Ta med din egen datamaskin på eksamen

I de fleste fag er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Vi anbefaler at du bruker din egen datamaskin for å besvare eksamensoppgaven der det er mulig. Privatistkontoret har ingen maskiner til utlån.

Les våre retningslinjer for bruk av datamakin ved skriftlig eksamen (PDF) 

Alt som ligger lokalt lagret på maskinen er tillatt å bruke. Eksamensbesvarelsen må du kunne lagre lokalt på din maskin, du får ikke tilgang til skylagring.

Privatistkontoret har ikke anledning til å hjelpe med tekniske problemer med din datamaskin. Får du problemer med datamaskinen din, kan det være at du ikke får levert besvarelse.

Du må bruke Privatistkontorets trådløse nettverk under eksamen, påloggingsinformasjon får du i eksamenslokalet. Datatrafikk, Bluetooth og digital kommunikasjon overvåkes i eksamenslokalet. Juks eller forsøk på juks, kan føre til annullering av din eksamen.

Bruk av Internett under skriftlig eksamen

Hvis din eksamen tillater bruk av datamaskin, får du tilgang et begrenset utvalg digitale nettressurser.   

Hjelpemidler til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

  • Du får en obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener, med unntak av kroppsøving som ikke har forberedelse.
  • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, men du må passe på å ikke forstyrre de andre kandidatene som forbereder seg i samme rom.
  • Du er selv ansvarlig for å ha med hjelpemidlene du trenger, for eksempel egen datamaskin og programvare hvis du trenger det. Husk også at maskinen må være fulladet. Du får ikke lade maskinen i eksamenslokalet. Vi gir ikke teknisk assistanse.
  • Ønsker du å bruke Internett må du ordne tilgang til dette selv. Det er ikke mulig å koble seg til eksamensstedets nettverk.
  • Du kan ta med notater fra forberedelsesdelen inn under selve eksaminasjonen som støtte. Hvis du leser direkte opp fra notatene kan dette påvirke negativt.