Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen kommer an på hvilket fag du skal ha eksamen i, og hva slags type eksamen det er.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Bruk av hjelpemidler i et fag er felles for hele landet. Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Vi anbefaler at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.

Her finner du mer informasjon dersom det er begrensninger i tillatte hjelpemidler.

Du må ta med deg det utstyret du trenger til eksamen. Privatistkontoret har ikke utstyr til utlån.

Her finner du informasjon om hjelpemidler

Bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen

Les våre retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF)

Det er tillatt å bruke datamaskin ved eksamen, og noen fag krever at du bruker datamaskin, og laster opp besvarelsen digitalt. Unntaket er del 1 av todelt eksamen. Vi anbefaler at du tar med en datamaskin du er vant til å bruke på eksamen. Datamaskinen må ha nettverkskort, kunne lese PDF-filer og kunne lagre filer du produserer lokalt på maskinen. Du vil ikke ha tilgang til å lagre filer i eller hente filer fra "skyen". (OneDrive, iCloud, Google Docs, Office 365 o.l.).

Alt som ligger lokalt lagret på maskinen er tillatt å bruke. Eksamensbesvarelsen må du kunne lagre lokalt på din maskin, du får ikke tilgang til skylagring.

Privatistkontoret har ikke anledning til å hjelpe med tekniske problemer med din datamaskin. Får du problemer med datamaskinen din, kan det være at du ikke får levert besvarelse.

Bruk av Internett under skriftlig eksamen

Du kan bruke datamaskin med internettilgang ved alle eksamener. Unntaket er på del 1 av todelt eksamen. I de fleste fag får du tilgang til et begrenset antall nettressurser. Privatister i Oslo har kun tilgang til nettressurser som er tilgjengelig nasjonalt. Se liste over nettsteder du kan bruke under skriftlig eksamen.

I noen fag har kandidatene tilgang til åpent internett under eksamen. Les mer om bruk av åpent nett.

Du bør gjøre deg kjent med nettstedene før eksamen. Hvis nettstedene ikke er nevnt i listen over tillatte nettressurser, som f.eks. Vimeo eller Youtube, vil du ikke få tilgang til dette under eksamen.

Nettstedene som er tillatt under eksamen er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider og at funksjonaliteten er annerledes enn når du bruker nettstedene hjemme.

Nettsidene kan ha begrenset kapasitet under eksamen på grunn av stor pågang nasjonalt. Vi anbefaler derfor at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.

Du må bruke Privatistkontorets trådløse nettverk under eksamen. Påloggingsinformasjon får du i eksamenslokalet. Datatrafikk, Bluetooth og digital kommunikasjon overvåkes i eksamenslokalet. Juks eller forsøk på juks, kan føre til annullering av din eksamen.

Hjelpemidler til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

  • Du får en obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener, med unntak av kroppsøving som ikke har forberedelse.
  • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt hjelpemidler som kan forstyrre andre kandidater.
  • Du har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Du kan ha med deg egen datamaskin som hjelpemiddel, men du har selv ansvar for maskin og programvare, og at maskinen har nok strøm. Privatistkontoret kan ikke gi deg internettilgang, det må du sørge for selv. Det gis heller ikke teknisk assistanse med maskin eller programvare.
  • Du kan skrive notater i forberedelsedelen som du kan ta med deg inn under gjennomføringen av eksamen. Notater skrevet hjemme kan ikke tas i bruk under selve eksaminasjonen. Notatene skal ikke vurderes

Hjelpemidler til praktisk eksamen

  • Privatistkontoret sender ut informasjonsskriv om eksamensgjennomføring. Det skal skje senest en uke før eksamen. Her opplyses det om eventuelle hjelpemidler til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i informasjonsskrivet.