Forbered deg til eksamen

Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff. Privatistkontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff og bruker ikke leselister. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller se forlagenes hjemmesider.

Hva prøves på eksamen?

Alle privatister må selv sette seg inn i kompetansemålene i læreplanen. Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd.

Du må ha gyldig legitimasjon til eksamen

Vær oppmerksom på at du må ha med gyldig legitimasjon på eksamen. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller norsk bankkort med bilde.

Forberedelse til muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen

Informasjon om eksamensdato og -sted er tilgjengelig i Privatistportalen innen 25. oktober (høst) og 25. mars (vår).

Dersom læreplanen har kompetansemål om fordypningsemne må du være forberedt på å gjøre rede for dette muntlig under eksaminasjonen. Det er ikke et krav om at et fordypningsemne skal gjøres skriftlig. Du skal ikke sende inn leseliste, fordypningsemne, eller resultater fra feltarbeid i forkant av privatisteksamen i Oslo.

Forberedelse til skriftlig eksamen

Eksamensdato for skriftlig eksamen, tidligere gitte eksamensoppgaver og eksamensveiledninger finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen). Eksamensdato, eksamensveiledninger og tidligere lokalt gitte eksamensoppgaver finner du på vigoiks.no.

På kandidat.udir.no kan du finne informasjon om hvilket utstyr du trenger til din eksamen. Her finner du også forberedelsesmateriell, dersom din eksamen har forberedelse. Det er tilgjengelig kl.09:00 på forberedelsesdagen.