Til innhold
Privatisteksamen

Forbered deg til eksamen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff. Privatistkontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff og bruker ikke leselister. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller se forlagenes hjemmesider.

Hva prøves på eksamen?

Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Alle kompetansemål i læreplanen kan prøves til eksamen, inkludert eventuelle fordypningsemner.

Forberedelse til skriftlig eksamen

Eksamensdato for skriftlig eksamen, tidligere gitte eksamensoppgaver og eksamensveiledninger finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen). Eksamensdato, eksamensveiledninger og tidligere lokalt gitte eksamensoppgaver finner du på vigo.no.

Nye læreplaner fra høsten 2020

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.