Forbered deg til eksamen

Eksamensplanen med informasjon om dato, tid og sted for vårens eksamener er nå tilgjengelig på Min Side i PrivatistWeb.

Eksamensplanen kan endre seg som følge av covid-19. Blir din eksamen avlyst sender vi deg informasjon så snart som mulig. Du kan ikke endre fagkode, eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Vil du hjelpe oss med en liten test av nettsidene på Desktop/PC?

Det tar tre minutter.

Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff. Privatistkontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff og bruker ikke leselister. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller se forlagenes hjemmesider.

Hva prøves på eksamen?

Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Alle kompetansemål i læreplanen kan prøves til eksamen, inkludert eventuelle fordypningsemner. Dersom læreplanen har kompetansemål om fordypningsemne må du være forberedt på å gjøre rede for dette muntlig under eksaminasjonen. Du skal ikke sende inn leseliste eller fordypningsemne i forkant av privatisteksamen i Oslo.

Forberedelse til skriftlig eksamen

Eksamensdato for skriftlig eksamen, tidligere gitte eksamensoppgaver og eksamensveiledninger finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen). Eksamensdato, eksamensveiledninger og tidligere lokalt gitte eksamensoppgaver finner du på vigo.no.

Dersom din eksamen har forberedelsesmateriell finner du det på kandidat.udir.no/forberedelsesdag kl. 09:00 på forberedelsesdagen.