Til innhold

Dette skjer på eksamensdagen

Det er strenge regler for når du må møte opp til eksamen, og hva du kan ha med deg inn i eksamenslokalet.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde, fullt fødselsnummer og signatur på eksamensdagen. Privatistkontoret godtar ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Skriftlig eksamen

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin.
 • Skrivesaker og alle hjelpemidler du skal bruke under eksamen.

Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen, så det du ønsker å bruke under eksamen må du ta med selv.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan bruke under eksamen.

Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter.  Får du problemer med datamaskinen din må du levere besvarelse på papir. Vi har ikke anledning til å hjelpe deg med tekniske problemer med egen datamaskin.

Retningslinjer for skriftlig eksamen (PDF).

Personvern under skriftlig eksamen.

Dette kan du ikke ha med i eksamenslokalet

 • Ikke ta med klokke eller smartklokke. Det er klokker i eksamenslokalet.
 • Mobiltelefoner kan ikke brukes i eksamenslokalet
 • Alle digitale enheter som muliggjør kommunikasjon er ikke tillatt. Du får tilgang til trådløst nettverk i eksamenslokalet.

Dette må du gjøre

 • Møt opp senest 08:00. Du finner seksjonen du skal sitte på i eksamenslokalet ved å klikke på faget på Din side i PrivatistWeb.
 • Registrer deg hos vakten i din seksjon, og signer for møtt til eksamen.  
 • Hvis du skal bruke pc under eksamen må du si fra om dette når du signerer deg inn.
 • Eksamenstiden står i Privatistweb, og i eksamensoppgaven. Du får 15 minutter utover fastsatt eksamenstid til klargjøring og levering av besvarelse.
 • Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen 60 minutter etter at eksamen startet
 • Når du er ferdig kontakter du vakten og signerer ut. Besvarelsen blir ikke vurdert hvis du forlater eksamenslokalet uten å vise legitimasjon, så husk å signere deg ut.
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet forhold deg rolig og lytt til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres gå sammen med vaktene på din seksjon.  I Vallhall er rømningsveier på kortsidene i hallen, og i Ekeberghallen på ene kortsiden samt utganger ved tribunene.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.

Dette må du gjøre

Det er 30 minutter individuell forberedelsestid. Eksamenstid: inntil 30 minutter (muntlig), inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Du må regne med ventetid og sette av en tidsramme på 4 timer.

Les retningslinjene for avvikling av muntlig og muntlig-praktisk eksamen (PDF).  

Skal du ha eksamen i kroppsøving er det noen egne kriterier som gjelder (PDF).

Praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Nødvendig utstyr hvis det er spesifisert i informasjon om eksamen.

Forberedelsesdelen kan variere fra 30 minutter på selve eksamensdagen, til 48 timer før eksamen. Eksamen kan vare i inntil fem timer, (det varierer mellom fagene). Du får informasjon på e-post om eksamensgjennomføringen fra Privatistkontoret.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt oppmøtetid både til forberedelse og eksamen

 Last ned retningslinjer for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen (PDF 0,4MB). Retningslinjene gjelder for muntlig-praktisk, praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag.

Fusk og plagiat

Ved fusk eller forsøk på fusk får du fullføre eksamen, men blir innkalt til samtale på Privatistkontoret før eksamen eventuelt blir annullert.

Les om konsekvensene av fusk og plagiat på udir.no.

Mer informasjon om privatisteksamen