Privatisteksamen

Dette skjer på eksamensdagen

Smitteverntiltak ved privatisteksamen høsten 2020

Vi planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener høsten 2020, og legger til rette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd. Du vil bli informert på e-post og sms dersom endringer i smittesituasjonen gjør at eksamensplanen endres.

Det er strenge regler for når du må møte opp til eksamen, og hva du kan ha med deg inn i eksamenslokalet.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Gyldig legitimasjon må ha personnummer, bilde og signatur. Vi godkjenner følgende legitimasjon:

 • Pass
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
 • Norsk bankkort med bilde
 • Forsvarets ID-kort
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
 • Utlendingspass (blått pass) NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.

Privatistkontoret godtar ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Om du ikke har en av legitimasjonene som er nevnt ovenfor, må du ta kontakt med Privatistkontoret snarest for å avklare hvordan du skal kunne legitimere deg på eksamensdagen.

Skriftlig eksamen

Dette må du ha med på eksamensdagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Skrivesaker
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen.

Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen og hjelpemidler kan ikke leveres til deg etter at eksamen har startet. Du må selv kontrollere at du har med det du trenger under eksamen før du sjekker inn. Når du har sjekket inn kan du ikke forlate lokalet før klokken 10:00.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan bruke under eksamen.

Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter.  Får du problemer med datamaskinen din må du levere besvarelse på papir. Vi har ikke anledning til å hjelpe deg med tekniske problemer med egen datamaskin.

Retningslinjer for skriftlig eksamen (PDF).

Personvern under skriftlig eksamen.

Dette kan du ikke ha med i eksamenslokalet

 • Ikke ta med klokke eller smartklokke. Det er klokker i eksamenslokalet.
 • Mobiltelefoner kan ikke brukes og må være helt avslått når du er i eksamenslokalet.
 • Alle trådløse enheter som muliggjør kommunikasjon er ikke tillatt. Bluetooth skal være avslått. Du kan ikke bruke trådløst utstyr eller smartklokke under eksamen som for eksempel trådløs mus, trådløst tastatur eller lignende. Du får tilgang til trådløst nettverk i eksamenslokalet.

Dette må du gjøre

 • Møt opp senest 08:00. Du finner seksjonen du skal sitte på i eksamenslokalet ved å klikke på faget på Din side i PrivatistWeb.
 • Registrer deg hos vakten på din seksjon, og signer for møtt til eksamen.  
 • Hvis du skal bruke pc under eksamen må du si fra om dette når du signerer deg inn.
 • Eksamenstiden står i PrivatistWeb, og i eksamensoppgaven. Alle som får utlevert eksamensoppgave må levere en besvarelse som blir sendt til sensur. Dersom du ikke ønsker å besvare eksamensoppgaven skriver du "jeg lever blankt" og leverer dette i PGSA eller på papir.
 • Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen og/eller forlate eksamenslokalet klokken 10:00. Når du er ferdig kontakter du vakten og sjekker ut. Besvarelsen blir ikke vurdert hvis du forlater eksamenslokalet uten å sjekke ut. 
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet må du forholde deg rolig og lytte til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres skal du gå sammen med vaktene på din seksjon. Informasjon om nødutganger blir gitt over høytalerene før eksamensstart.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.

Dette må du gjøre

Det er 30 minutter individuell forberedelsestid. Eksamenstid: inntil 30 minutter (muntlig), inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Du må regne med ventetid og sette av en tidsramme på 4 timer.

Les retningslinjene for avvikling av muntlig og muntlig-praktisk eksamen (PDF).  

Skal du ha eksamen i kroppsøving er det noen egne kriterier som gjelder (PDF).

Praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Nødvendig utstyr hvis det er spesifisert i informasjon om eksamen.

Forberedelsesdelen kan variere fra 30 minutter på selve eksamensdagen, til 48 timer før eksamen. Eksamen kan vare i inntil fem timer, (det varierer mellom fagene). Du får informasjon på e-post om eksamensgjennomføringen fra Privatistkontoret.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt oppmøtetid både til forberedelse og eksamen

 Last ned retningslinjer for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen (PDF 0,4MB). Retningslinjene gjelder for muntlig-praktisk, praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag.

Juks og plagiat

Ved juks, eller forsøk på juks, får du fullføre eksamen. Du har rett til å uttale deg før besvarelsen eventuelt blir annullert. Privatistkontoret følger dette opp.

Les om konsekvensene av juks og plagiat på udir.no.

Mer informasjon om privatisteksamen