Dette skjer på eksamensdagen

Er du syk, i karantene eller isolasjon må du holde deg hjemme på eksamensdagen. Dette gjelder også ved milde symptomer. Det er strenge regler for når du må møte opp til eksamen, og hva du kan ha med deg inn i eksamenslokalet.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Gyldig legitimasjon må ha personnummer, bilde og signatur. Vi godkjenner følgende legitimasjon:

 • Pass
 • Norsk ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
 • Norsk bankkort med bilde
 • Forsvarets ID-kort
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
 • Norsk reisebevis for flyktninger 
 • Utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

Privatistkontoret godtar ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Om du ikke har en av legitimasjonene som er nevnt ovenfor, må du ta kontakt med Privatistkontoret snarest etter oppmeldingen for å avklare hvordan du skal kunne legitimere deg på eksamensdagen.

Smittevern under privatisteksamen

Privatisteksamen arrangeres i tråd med smittevernveilederen for privatisteksamen som er utarbeidet av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Oppdatert informasjon om smittevern kommer i forkant av eksamensperioden.

Du skal ikke møte på eksamen dersom:

 • du har påvist smitte av covid-19
 • du har luftveissymptomer  
 • du er i karantene/isolasjon

Kandidater som ønsker å søke om utsatt eksamen må gjøre dette innen gjeldende frister og sende inn dokumentasjon på fraværet.

Les om fravær på eksamensdagen, og hva som skjer hvis du ikke møter til eksamen.

Informasjon for skriftlig privatisteksamen

Dette skjer på eksamensdagen

 • Tid og sted for din eksamen finner du i Privatistportalen. Oppmøtetid er klokken 08:00.
 • Kontroller at du har med alt du trenger til eksamen før du sjekker inn. Etter du har sjekket inn kan du ikke forlate eksamenslokalet før klokken 10:00.
 • Må du på toalettet, kontakter du en vakt. 
 • Skal du ut og lufte deg, kontakter du en eksamensvakt. Du kan kun gå ut sammen med en eksamensvakt.
 • Lengde for din eksamen står i Privatistportalen og i eksamensoppgaven. Alle som får utlevert eksamensoppgave må levere en besvarelse som blir sendt til sensur. Dersom du ikke ønsker å besvare eksamensoppgaven skriver du "jeg leverer blankt" og leverer dette i PGSA eller på papir.
 • Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen og/eller forlate eksamenslokalet klokken 10.00. Når du er ferdig kontakter du vakten og sjekker ut. Besvarelsen blir ikke vurdert hvis du forlater eksamenslokalet uten å sjekke ut. 
 • Du må sette deg inn i våre Retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF) før eksamensdagen.
 • Dersom du får problemer med din datamaskin, nettressurser, levering av besvarelse eller annet, kan det være at du ikke får levert besvarelse. Vi anbefaler å ta med papirbaserte hjelpemidler som for eksempel ordbøker.
 • Det er ikke mulig å skrive ut (printe) i eksamenslokalet.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter.
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet må du forholde deg rolig og lytte til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres skal du gå sammen med vaktene på din seksjon. Informasjon om nødutganger blir gitt over høyttalerne før eksamensstart.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen, går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen. Hold også god avstand til dem du møter. Vi anbefaler at du benytter toaletter før du sjekker ut fra din seksjon, slik at det ikke blir kødannelse ved toalettene på vei ut av lokalet.

Dette må du ha med på eksamensdagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen. Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen og hjelpemidler kan ikke leveres til deg etter at eksamen har startet. Du må selv kontrollere at du har med det du trenger under eksamen før du sjekker inn. Når du har sjekket inn kan du ikke forlate lokalet før klokken 10:00.
 • Du må ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/annet). Det er ikke tillatt å dele med andre. Det er ingen kiosk tilgjengelig i lokalene.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan bruke under eksamen.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for skriftlig eksamen (PDF).

Personvern under skriftlig eksamen.

Dette kan du ikke ha med på eksamensdagen

 • Ikke ta med klokke eller smartklokke. Det er klokker i eksamenslokalet.
 • Mobiltelefoner kan ikke brukes og må være helt avslått og ligge i sekk/veske når du er i eksamenslokalet

Alle trådløse enheter som gjør kommunikasjon mulig er ikke tillatt. Bluetooth skal være avslått. Du kan ikke bruke trådløst utstyr under eksamen som for eksempel trådløs mus, trådløst tastatur eller lignende. Du får tilgang til trådløst nettverk i eksamenslokalet.

Informasjon for muntlig, og muntlig-praktisk privatisteksamen

Informasjon om gjennomføringen

 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
 • Du må ta med deg dine egne skrivesaker til eksamen (penn/papir/pc/bøker/annet). Du kan kun bruke notater fra forberedelsesdelen under eksamineringen. 
 • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen, og holder god avstand til de du møter.

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt tid og sted. Ved oppmøte til eksamen kan du ikke regne med å slippe inn i eksamenlokalet før angitt oppmøtetid. Årsaken er at alle kandidater må oppholde seg i separate grupper. Du finner tid og sted ved å klikke på faget på Din side i Privatistportalen.
 • Ved ankomst viser du frem gyldig legitimasjon til eksamensvakten før du går til angitt venteområdet.
 • Det er 30 minutter individuell forberedelsestid. Eksamenstid er inntil 30 minutter (muntlig) og inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Du må regne med ventetid og sette av en tidsramme på 4 timer.

Eksaminasjonen er en fagsamtale mellom deg og eksaminator. Dere bestemmer før forberedelsestiden om den skal starte med at du presenterer temaet, eller som samtale. Du skal ikke ha en PowerPoint-presentasjon el.

Eksamen utarbeides med utgangspunkt i læreplanen i faget. Under menypunktet Forbered deg til eksamen på Privatistkontorets hjemmesider finner du Informasjon om fordypningsemne, lærestoff og kompetansemålene i læreplanen. Se undermenypunkt "Læreplan og fagkoder".

Les retningslinjene for gjennomføring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen (PDF)

Les informasjon om gjennomføring av eksamen i kroppsøving (PDF)

Informasjon for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

 • Møt opp til oppsatt tid og følg henvisninger skolen gir på eksamensstedet.
 • Så langt det er mulig bør du ha med eget utstyr til eksamen. Det er ikke tillatt å dele medbrakt utstyr med andre kandidater under eksamen.
 • Du får anvist venteplass og kan ikke forlate denne mens du venter på forberedelse og eksaminasjon. Må du på toalettet kontakter du en vakt.
 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse dersom du har forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen, og holder god avstand til de du møter.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for gjennomføring av praktisk og muntlig-praktisk eksamen for privatister i Oslo.

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Nødvendig utstyr hvis det er spesifisert i informasjon om eksamen.

Forberedelsesdelen kan variere fra 30 minutter på selve eksamensdagen til 48 timer før eksamen. Eksamen kan vare i inntil fem timer (det varierer mellom fagene). Du får informasjon på e-post om eksamensgjennomføringen fra Privatistkontoret.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt oppmøtetid både til forberedelse og eksamen.

Les retningslinjene for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen (PDF 0,4MB).  Retningslinjene gjelder for muntlig-praktisk, praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag.

Mer informasjon om privatisteksamen

Juks og plagiat

Ved juks, eller forsøk på juks, får du fullføre eksamen. Du har rett til å uttale deg før besvarelsen eventuelt blir annullert. Privatistkontoret følger opp dette.

Les om konsekvensene av juks og plagiat på udir.no.

Annen relevant informasjon