Dette skjer på eksamensdagen

Karakterer våren 2022 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2022 er nå tilgjengelige, og de finner du i Privatistportalen.

Kompetansebevis på avveie

Har du fått et kompetansebevis som tilhører en annen? Ikke åpne konvolutten, send den i retur. Legg den i en postkasse, eller lever den til Privatistkontoret.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Gyldig legitimasjon må ha personnummer, bilde og signatur. Vi godkjenner følgende legitimasjon:

 • Pass
 • Norsk ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
 • Norsk bankkort med bilde
 • Forsvarets ID-kort
 • ID-kort fra EØS- og EFTA-stater
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
 • Norsk reisebevis for flyktninger 
 • Utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

Privatistkontoret godtar ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Om du ikke har en av legitimasjonene som er nevnt ovenfor, må du ta kontakt med Privatistkontoret senest 14 dager etter oppmeldingsfristen for å avklare hvordan du eventuelt skal kunne legitimere deg på eksamensdagen.

Forberedelse til eksamensdagen

Her kan du lese mer om forberedelser til eksamensdagen.

Her finner du fagbeskrivelsene (PDF)

Informasjon for skriftlig privatisteksamen

Dette skjer på eksamensdagen

 • Tid og sted for din eksamen finner du i Privatistportalen. Oppmøtetid er klokken 08:00.
 • Kontroller at du har med alt du trenger til eksamen før du sjekker inn. Etter du har sjekket inn kan du ikke forlate eksamenslokalet før klokken 10:00.
 • Må du på toalettet, kontakter du en vakt. 
 • Skal du ut og lufte deg, kontakter du en eksamensvakt. Du kan kun gå ut sammen med en eksamensvakt etter klokken 10:00.
 • Lengde for din eksamen står i Privatistportalen og i eksamensoppgaven. Alle som får utlevert eksamensoppgave må levere en besvarelse som blir sendt til sensur. Dersom du ikke ønsker å besvare eksamensoppgaven skriver du ''jeg leverer blankt'', og leverer besvarelsen din.
 • Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen og/eller forlate eksamenslokalet klokken 10.00. Når du er ferdig kontakter du vakten og sjekker ut. Besvarelsen blir ikke vurdert hvis du forlater eksamenslokalet uten å sjekke ut. 
 • Du må sette deg inn i våre Retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF) før eksamensdagen.
 • Dersom du får problemer med din datamaskin, kan det være at du ikke får levert besvarelse.
 • Nettressurser kan ha begrenset kapasitet under eksamen på grunn av stor pågang nasjonalt. Vi anbefaler derfor å ta med papirbaserte hjelpemidler som for eksempel ordbøker.
 • Det er ikke mulig å skrive ut (printe) i eksamenslokalet.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter.
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet må du forholde deg rolig og lytte til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres skal du gå sammen med vaktene på din seksjon. Informasjon om nødutganger blir gitt over høyttalerne før eksamensstart.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen, går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen. Vi anbefaler at du benytter toaletter før du sjekker ut fra din seksjon, slik at det ikke blir kødannelse ved toalettene på vei ut av lokalet.

Dette må du huske på

 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen. Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen og hjelpemidler kan ikke leveres til deg etter at eksamen har startet. Du må selv kontrollere at du har med det du trenger under eksamen før du sjekker inn. Når du har sjekket inn kan du ikke forlate lokalet før klokken 10:00.
 • Du må ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/hodetelefoner med ledning/annet). Det er ikke tillatt å dele med andre.
 • Kiosk er tilgjengelig i eksamenslokalet.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan bruke under eksamen.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for skriftlig eksamen (PDF).

Personvern under skriftlig eksamen.

Dette kan du ikke ha med på eksamensdagen

 • Ikke ta med klokke eller smartklokke. Det er klokker i eksamenslokalet.
 • Mobiltelefoner kan ikke brukes og må være helt avslått og ligge i sekk/veske når du er i eksamenslokalet

Alle trådløse enheter som gjør kommunikasjon mulig er ikke tillatt. Bluetooth skal være avslått. Du kan ikke bruke trådløst utstyr under eksamen som for eksempel trådløs mus, trådløst tastatur eller lignende. Trådløs hodetelefon kan kun brukes med ledning. 

Skriftlig eksamen i nye læreplaner (LK20)

Det innføres gradvis nye læreplaner for videregående skole. Skriftlig eksamen etter ny læreplan (LK20) skal gjennomføres i nytt eksamens-og prøvesystem. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir.
Alle kandidater skal logge seg inn på kandidat.udir.no for å se eventuelt forberedelsesmateriell og sin eksamensoppgave. Du vil automatisk bli sendt til riktig eksamen- og prøvesystem på eksamensdagen. 
Viktig informasjon om eksamen i LK20

 • Eksamen gjennomføres heldigitalt, og det er krav til bruk av datamaskin. Det er ikke mulig å levere hele eller deler av besvarelsen din på papir. Hvis du får problemer med din datamaskin, er det ikke sikkert du får levert din besvarelse. 
 • Du kan bli bedt om å laste opp filer digitalt. Du må derfor ha mulighet til å lagre filer lokalt på din PC for å laste opp. Det anbefales at filer leveres i PDF-format.
 • Noen eksamener krever bruk av eksternt utstyr, som hodetelefoner eller tastatur. Eksternt utstyr må være koblet til din datamaskin med ledning. 
 • I fremmedspråk kan det være du må benytte tastatur tilpasset et annet språk. Du må i forkant av eksamen installere tastaturet for det språket du skal ta eksamen i på datamaskinen din. Du bør øve på hvordan det er å skrive språket på datamaskin i god tid før eksamen, slik at du er godt forberedt på å skrive språket på datamaskinen. Du kan også bruke eksternt tastatur tilkoblet med ledning. 

Skriftlige eksamener i LK20 som gjennomføres i gammelt system – våren 2022
Utdanningsdirektoratet har besluttet at det innføring av heldigitale eksamener i noen fag etter LK20 skal utsettes. I følgende fag er det fortsatt mulig å levere besvarelse på papir. 

 • Matematikk
 • Fremmedspråk uten opplæring
 • Treningslære 1

Informasjon for muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen

Dette skjer på eksamensdagen

 • Tid og sted for din eksamen finner du i Privatistportalen.
 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
 • Ved ankomst viser du frem gyldig legitimasjon til eksamensvakten før du går til angitt venteområde.
 • Du må ta med deg dine egne skrivesaker til eksamen (penn/papir/pc/bøker/annet). Du kan kun bruke notater fra forberedelsesdelen under eksamineringen. 
 • Det er 30 minutter individuell forberedelsestid. Eksamenstid er inntil 30 minutter (muntlig) og inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Du må regne med ventetid og sette av en tidsramme på 4 timer.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen.

Dette må du huske på

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.
 • Møt til angitt tid og sted. Ved oppmøte til eksamen kan du ikke regne med å slippe inn i eksamenslokalet før angitt oppmøtetid. Når eksamensplanen er publisert finner du tid og sted ved å klikke på faget på Din side i Privatistportalen.

Eksaminasjonen er en fagsamtale mellom deg og eksaminator. Dere bestemmer før forberedelsestiden om den skal starte med at du presenterer temaet, eller som samtale. Du skal ikke ha en PowerPoint-presentasjon e.l.

Eksamen utarbeides med utgangspunkt i læreplanen i faget. Under menypunktet Forbered deg til eksamen på Privatistkontorets hjemmesider finner du Informasjon om fordypningsemne, lærestoff og kompetansemålene i læreplanen. Se undermenypunkt "Læreplan og fagkoder".

Les retningslinjene for gjennomføring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen (PDF)

Les informasjon om gjennomføring av eksamen i kroppsøving (PDF)

  Informasjon for praktisk, tverrfaglig praktisk og muntlig-praktisk eksamen

  Dette skjer på eksamensdagen

  • Møt opp til angitt tid og sted til forberedelse og eksamen. Tid og sted for din forberedelsesdag og din eksamen og finner du i Privatistportalen.
  • Følg henvisninger skolen gir på eksamensstedet.
  • Så langt det er mulig bør du ha med eget utstyr til eksamen. Det er ikke tillatt å dele medbrakt utstyr med andre kandidater under eksamen.
  • Du får anvist venteplass og kan ikke forlate denne mens du venter på forberedelse og eksaminasjon. Må du på toalettet kontakter du en vakt.
  • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse dersom du har forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
  • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen.

  Du må også sette deg inn i Retningslinjer for gjennomføring av praktisk, tverrfaglig praktisk og muntlig-praktisk eksamen for privatister i Oslo.

  Dette må du huske på

  • Gyldig legitimasjon.
  • Nødvendig utstyr hvis det er spesifisert i informasjon om eksamen.

  Forberedelsesdelen kan variere fra 30 minutter på selve eksamensdagen til 48 timer før eksamen. Eksamen kan vare i inntil fem timer (det varierer mellom fagene). Du får informasjon på e-post om eksamensgjennomføringen fra Privatistkontoret.

  Mer informasjon om privatisteksamen

  Juks og plagiat

  Ved juks, eller forsøk på juks, får du fullføre eksamen. Du har rett til å uttale deg før besvarelsen eventuelt blir annullert. Privatistkontoret følger opp dette.

  Les om konsekvensene av juks og plagiat på udir.no.

  Annen relevant informasjon