Dette skjer på eksamensdagen

Vi planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener våren 2021 i råd med nasjonale smittevernråd. Men er du syk, har Covid-19, er i karantene eller isolasjon må du holde deg hjemme. Dette gjelder også ved milde symptomer. Det er strenge regler for når du må møte opp til eksamen, og hva du kan ha med deg inn i eksamenslokalet.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Gyldig legitimasjon må ha personnummer, bilde og signatur. Vi godkjenner følgende legitimasjon:

 • Pass
 • Norsk ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
 • Norsk bankkort med bilde
 • Forsvarets ID-kort
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
 • Utlendingspass (blått pass) NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

Privatistkontoret godtar ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Om du ikke har en av legitimasjonene som er nevnt ovenfor, må du ta kontakt med Privatistkontoret snarest etter oppmeldingen for å avklare hvordan du skal kunne legitimere deg på eksamensdagen.

Du skal ikke møte på eksamen dersom:

 • du har påvist smitte av covid-19
 • du har luftveissymptomer  
 • du er i karantene/isolasjon

Kandidater som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. Kandidater som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på utsatt eksamen. Kandidater må selv søke om utsatt eksamen innen gjeldende frister.

Les om fravær på eksamensdagen, og hva som skjer hvis du ikke møter til eksamen.

På eksamensdagen må du som kandidat kunne svare ja på disse vilkårene

 1. Jeg er ikke i karantene eller isolert på grunn av koronavirus.
 2. Jeg er i dag frisk og har ingen symptomer på koronasmitte eller andre infeksjonssykdommer som gjør at jeg hoster eller nyser.

Generelle smitteverntiltak som gjelder alle privatister

Under hver enkelt eksamenstype vil du også finne egne smittevernregler og rutiner som gjelder for akkurat den eksamensformen.

 • Privatistkontoret legger til rette for at alle kandidater, vakter og sensorer gjennomfører håndvask/desinfeksjon når de ankommer skolen/eksamenslokalet. Det er håndsprit i eksamenslokalet. Du vil få tilbud om munnbind i eksamenslokalet. Vi anbefaler alle om å bruke munnbind. Har du behov for annet smittevernutstyr må du ta med dette selv.
 • Alle skal holde 2 meters avstand der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter. 
 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minst en gang daglig. Dørhåndtak, stoler og liknende gjenstander som berøres ofte, rengjøres hyppig. 
 • Låneutstyr blir vasket.

Smittevernveilederen for privatisteksamen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Smittevernregler og informasjon for skriftlig privatisteksamen

Eksamenslokaler

Krav til smittevern og avstand gjør at skriftlig privatisteksamen gjennomføres på to steder, i Vallhall Arena og i Norges Varemesse i Lillestrøm. Møt opp i rett eksamenslokale ved å se hvor din(e) eksamen(er) skal være i PrivatistWeb. Her finner du også hvilken seksjon du skal sitte ved. Det må du vite før du kommer til ditt eksamenslokalet. Det er fordi det avgjør hvilken inngang du skal bruke. Inngangene er tydelig skiltet.

Vi oppfordrer alle som har kort vei, til å gå eller sykle til eksamenslokalet. Tar du offentlig transport, må du beregne god tid, spesielt om du har eksamen i Norges Varemesse. Bruk munnbind, og vær nøye med håndhygiene. Vakter fra Privatistkontoret vil stå ved jernbanestasjonen i Lillestrøm for å lede deg i riktig retning. Siden Norges Varemesse ligger utenfor Oslo kommune er det 1000 gratis parkeringsplasser tilgjengelig ved inngangen. I tillegg finnes det flere parkeringsplasser på området mot gebyr (42 kr per time).  

Dette skjer på eksamensdagen

 • Pass på at du holder 2 meters avstand til alle andre når du kommer til lokalet. Det er god plass. Vi anbefaler bruk av munnbind, ta med deg dette og bruk det. Du vil også få tilbud om munnbind i eksamenslokalet.
 • I Norges Varemesse slippes du først inn i bygningen, hvor du vil bli sluset til et venteområde. Her må du vente til vi åpner hallene fra klokken 07:45. Fra venteområdet blir du sluset til din inngang. Du benytter samme venteområde og inngang som de andre i din gruppe.
 • I Vallhall slipper du direkte inn i hallen. Du vil benytte samme inngang som de andre i din gruppe. Når du har sluppet inn i hallen går du rett til din seksjon og sjekker inn. Du må da sitte ved din pult til eksamen starter.
 • Vi oppfordrer deg til å gå på toalettet før du slipper inn i Vallhall eller Norges Varemesse. Når har kommet inn kan du først gå på toalettet fra klokken 09.00.
 • Tid og sted for din eksamen finner du i PrivatistWeb. Oppmøtetid er klokken 08:00 med unntak av 19 og 26 mai i Norges Varemesse.
 • Vent ute til du slipper inn. Når du er inne går du rett til din seksjon og sjekker inn. Informasjon om hvilken seksjon du skal sitte ved finner du i PrivatistWeb.
 • Kontroller at du har med alt du trenger til eksamen før du sjekker inn. Etter du har sjekket inn kan du ikke forlate eksamenslokalet før klokken 10:00.
 • Vi oppfordrer alle kandidater til å bruke munnbind, spesielt ved ankomst og der det er vanskelig å holde avstand. Eksamensvaktene vil bruke munnbind.
 • Hvis du skal ha eksamen i Norges Varemesse anbefaler vi at du bruker sko med gummisåler slik at det vil være minst mulig støy i lokalet.
 • Må du på toalettet kontakter du en vakt. Du skal benytte toaletter for din seksjon. Vekterne vil vise deg hva som er riktig toalett. Husk å vaske hendene grundig.
 • Skal du ut og lufte deg kontakter du en eksamensvakt. Du kan kun gå ut sammen med en eksamensvakt.
 • Lengde for din eksamen står i PrivatistWeb og i eksamensoppgaven. Alle som får utlevert eksamensoppgave må levere en besvarelse som blir sendt til sensur. Dersom du ikke ønsker å besvare eksamensoppgaven skriver du "jeg leverer blankt" og leverer dette i PGSA eller på papir.
 • Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen og/eller forlate eksamenslokalet klokken 10.00. Når du er ferdig kontakter du vakten og sjekker ut. Besvarelsen blir ikke vurdert hvis du forlater eksamenslokalet uten å sjekke ut. 
 • Du må sette deg inn i våre Retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen før eksamensdagen. De finner du under Forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Dersom du får problemer med din datamaskin, nettressurser, levering av besvarelse eller annet, kan det være at du ikke får levert besvarelse. Vi anbefaler å ta med papirbaserte hjelpemidler som for eksempel ordbøker.
 • Det er ikke mulig å skrive ut (printe) i eksamenslokalet.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter.
 • Ved en eventuell nødsituasjon i eksamenslokalet må du forholde deg rolig og lytte til beskjeder som blir gitt. Dersom eksamenslokalet må evakueres skal du gå sammen med vaktene på din seksjon. Informasjon om nødutganger blir gitt over høyttalerne før eksamensstart.
 • Unngå direkte fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen, går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen. Hold også god avstand til dem du møter. Det er ikke anledning til å benytte toaletter på vei ut.

Dette må du ha med på eksamensdagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen. Du kan ikke låne hjelpemidler av andre under eksamen og hjelpemidler kan ikke leveres til deg etter at eksamen har startet. Du må selv kontrollere at du har med det du trenger under eksamen før du sjekker inn. Når du har sjekket inn kan du ikke forlate lokalet før klokken 10:00.
 • Du må ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/annet). Det er ikke tillatt å dele med andre. Det er ingen kiosk tilgjengelig i lokalene.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan bruke under eksamen.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for skriftlig eksamen (PDF).

Personvern under skriftlig eksamen.

Dette kan du ikke ha med på eksamensdagen

 • Ikke ta med klokke eller smartklokke. Det er klokker i eksamenslokalet.
 • Mobiltelefoner kan ikke brukes og må være helt avslått og ligge i sekk/veske når du er i eksamenslokalet

Alle trådløse enheter som gjør kommunikasjon mulig er ikke tillatt. Bluetooth skal være avslått. Du kan ikke bruke trådløst utstyr under eksamen som for eksempel trådløs mus, trådløst tastatur eller lignende. Du får tilgang til trådløst nettverk i eksamenslokalet.

Smittevernregler og informasjon for muntlig, og muntlig-praktisk privatisteksamen

Disse smitteverntiltakene gjelder på eksamensdagen for kandidater som skal avlegge muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen.

 • Du må holde 2 meters avstand til alle andre i eksamenslokalene der du skal oppholde deg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 2 meter. Men det skal tilstrebes god avstand også ved kortere kontakt.
 • Ved oppmøte til eksamen kan du ikke regne med å slippe inn i eksamenlokalet før angitt oppmøtetid. Årsaken er at alle kandidater må oppholde seg i separate grupper.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind, ta med deg dette og bruk det, spesielt ved ankomst og der det er vanskelig å holde avstand. Du vil også få tilbud om munnbind i eksamenslokalet. Eksamensvaktene vil bruke munnbind.
 • Du får anvist venteplass og kan ikke forlate denne mens du venter på forberedelse og eksaminasjon. Må du på toalettet kontakter du en vakt. Husk å vaske hendene grundig!
 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
 • Du må ta med deg dine egne skrivesaker til eksamen (penn/papir/pc/bøker/annet). Du kan kun bruke notater fra forberedelsesdelen under eksamineringen. 
 • Unngå direkte fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen, og holder god avstand til de du møter.

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Skrivesaker/datamaskin og hjelpemidler du ønsker å bruke under forberedelsesdelen.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt tid og sted. Ved oppmøte til eksamen kan du ikke regne med å slippe inn i eksamenlokalet før angitt oppmøtetid. Årsaken er at alle kandidater må oppholde seg i separate grupper. Du finner tid og sted ved å klikke på faget på Din side i PrivatistWeb.
 • Ved ankomst viser du frem gyldig legitimasjon til eksamensvakten før du går til angitt venteområdet.
 • Det er 30 minutter individuell forberedelsestid. Eksamenstid er inntil 30 minutter (muntlig) og inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Du må regne med ventetid og sette av en tidsramme på 4 timer.

Eksaminasjonen er en fagsamtale mellom deg og eksaminator. Dere bestemmer før forberedelsestiden om den skal starte med at du forteller om temaet, eller som samtale. Du skal ikke ha en PowerPoint-presentasjon el.

Eksamen utarbeides med utgangspunkt i læreplanen i faget. Under menypunktet Forbered deg til eksamen på Privatistkontorets hjemmesider finner du Informasjon om fordypningsemne, lærestoff og kompetansemålene i læreplanen. Se undermenypunkt "Læreplan og fagkoder".

 

Les retninslinjene for avvikling av muntlig og muntlig-praktisk eksamen (PDF)

Skal du ha eksamen i kroppsøving er det noen egne kriterier som gjelder (PDF)

Smittevernregler og informasjon for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Disse smitteverntiltakene gjelder på eksamensdagen for kandidater som skal avlegge praktisk og muntlig-praktisk privatisteksamen.

 • I fag der det er opprettet en bransjestandard og/eller egen smittevernveileder skal gjennomføringen skje i tråd med bransjestandarden/smittevernveileder for fagområdet. Kandidaten må sette seg inn i bransjestandard/smittevernveileder i forkant av eksamen. Gjennomføringsskolen legger til rette for at bransjestandarden/smittevernveileder blir fulgt opp under eksamen.
 • Møt opp til oppsatt tid og følg henvisninger skolen gir på eksamensstedet.
 • Så langt det er mulig bør du ha med eget utstyr til eksamen. Det er ikke tillatt å dele medbrakt utstyr med andre kandidater under eksamen.
 • Utstyr som lånes fra skolen under eksamen skal være forsvarlig rengjort i forkant av gjennomføringen. Du skal ikke dele lånt utstyr med andre kandidater under eksamen.
 • Du får anvist venteplass og kan ikke forlate denne mens du venter på forberedelse og eksaminasjon. Må du på toalettet kontakter du en vakt.
 • Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse dersom du har forberedelse. Ha legitimasjonen din klar.
 • Unngå direkte fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.
 • Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Du stopper ikke opp og prater med noen, og holder god avstand til de du møter.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for gjennomføring av praktisk og muntlig-praktisk eksamen for privatister i Oslo.

Smitteverntiltak i utvalgte fag

For råd i enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over, se smittevernveileder for privatisteksamen.

Dette må du ha med selve dagen

 • Gyldig legitimasjon.
 • Nødvendig utstyr hvis det er spesifisert i informasjon om eksamen.

Forberedelsesdelen kan variere fra 30 minutter på selve eksamensdagen til 48 timer før eksamen. Eksamen kan vare i inntil fem timer (det varierer mellom fagene). Du får informasjon på e-post om eksamensgjennomføringen fra Privatistkontoret.

Dette må du gjøre

 • Møt til angitt oppmøtetid både til forberedelse og eksamen.

Les retningslinjene for praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen (PDF 0,4MB).  Retningslinjene gjelder for muntlig-praktisk, praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag.

Mer informasjon om privatisteksamen

Juks og plagiat

Ved juks, eller forsøk på juks, får du fullføre eksamen. Du har rett til å uttale deg før besvarelsen eventuelt blir annullert. Privatistkontoret følger opp dette.

Les om konsekvensene av juks og plagiat på udir.no.

Annen relevant informasjon