Sensorveiledning praktisk eksamen

Informasjon, vedlegg og maler til deg som skal være sensor på praktisk, tverrfaglig praktisk eller muntlig-praktisk eksamen. Dette gjelder yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag.

Retningslinjer

Som sensor 1 og sensor 2 vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen. Du må kunne kommunisere med mange ulike personer og håndtere uforutsigbare situasjoner på en rolig måte. Du har ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Du skal holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Retningslinjer for praktisk, tverrfaglig praktisk og muntlig-praktisk eksamen i yrkesfag, estetiske fag, idrettsfag og mediefag (PDF).

Oppgave- og notatmaler

Maler for eksamensoppgaver

Sensor 1 lager et skriftlig forslag til eksamensoppgave, som sensor 2 skal godkjenne. Privatistkontorets maler skal benyttes.

Maler for notater

Både sensor 1 og sensor 2 skal føre notater under eksamen. Notatene skal oppbevares i ett år.

Opplasting av brukte eksamensoppgaver

Sensor 1 skal utarbeide eksamensoppgave og laste den opp i digitalløsning. Oppgaven lastes opp etter at eksamen er gjennomført, og senest dagen etter eksamen.

Registrere karakterer i Visma in School (VIS)

VIS er Privatistkontorets portal for:

  • tilgang til eksamensplan
  • registering av eksamensresultater

Sensor 2 må registrere eksamensresultater i VIS på eksamensdagen innen kl. 23:59.

Logg inn i VIS for å få tilgang til å sette karakterer.

Veiledning til å legge inn karakterer i VIS (PDF)

Uttalelse ved klage på privatisteksamen

Kandidater kan kun klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Det kan ikke klages på karakteren.

I en klagesak innhenter Privatistkontoret uttalelser fra sensor 1 og sensor 2.

Uttalelsen skal oppfylle følgende krav:

  • Du skal kun uttale deg om de formelle forhold ved den eksamen.
  • Uttalelsen skal inneholde kandidatens navn.
  • Uttalelsen må være skrevet i en nøytral språkform.
  • Uttalelsen skal ikke oppgi anbefalinger til klagenemnda eller synspunkter om utfallet av klagen.
  • Uttalelsen skal ikke oppi adresse, mobilnummer eller e-post til sensor 1/sensor 2.
  • Uttalelsen skal være datert og signert for hånd.

Uttalelsen signeres, scannes til PDF-format og sendes per e-post innen 10 dager til sensor.privatistkontoret@osloskolen.no

Avviksmeldinger

Privatistkontoret har utarbeidet avviksmeldinger som skal benyttes ved behov under eksamen. Sensorer må lese disse før eksamen. Avviksmeldinger skal sendes til kontaktperson ved Privatistkontoret eller til praktiskprivatisteksamen@osloskolen.no, så snart som mulig etter eksamen.

Honorarskjema, reiseregning og lister

Eksamensansvarlig ved aktuell skole har fått tilsendt signaturlister, karakterlister og honorarskjemaer. Eksamensansvarlig ved skolen er ansvarlig for å distribuere disse videre til sensor 1 og sensor 2 i forkant av eksamen.

Når eksamen er ferdig leveres signaturliste, karakterliste og honorarskjema til eksamensansvarlig ved skolen. Som sensor er du selv ansvarlig for å fylle ut korrekt informasjon på honorarskjema. Eksamensansvarlig har ansvar for å sende disse listene videre til Privatistkontoret i Oslo. Dersom Privatistkontoret etter endt eksamen ikke har mottatt honorarskjemaet ditt tar vi direkte kontakt.

Utgifter som porto, reise og diett, må registreres på eget bilag og dokumentasjon må vedlegges. Bruk av taxi eller egen bil må avklares med Privatistkontoret på forhånd.

Det er forskjellige honorarskjema for Praktisk eksamen og Muntlig-praktisk eksamen. Vær oppmerksom på hvilket skjema du skal fylle ut avhengig av hvilken eksamensform du er sensor i.

Mer informasjon om grunnlag for honorar finner du i Rundskriv 1-2024 Godtgjøring i forbindelse med lokal eksamen (PDF).

GDPR

I henhold til ny personopplysninglov oppfordrer Privatistkontoret i Oslo alle våre sensorer å lese GDPR ved privatisteksamen for sensorer og eksaminatorer (PPTX).

Kontakt oss

Som sensor skal du ha fått tilsendt informasjon fra oss på e-post, der vil du finne kontaktinfo til din kontaktperson ved Privatistkontoret i Oslo.

Dersom du har generelle spørsmål, kan du sende e-post til: praktiskprivatisteksamen@osloskolen.no