Fagfornyelsen

Her finner du endringer for fag på Vg1, Vg2 og Vg3, og hvilken fagkode du skal velge. Les om fagfornyelsen og finn de nye læreplanene.

Vg1-fag

Alle fag på Vg1 har fått ny læreplan, og videregående skoler startet undervisning etter disse fra høsten 2020. Fagene som følger den nye læreplanen, har fått ny fagkode. I Privatistportalen er disse merket «Ny læreplan, fagfornyelsen»

For eksempel Matematikk 1P: 
Utgående læreplan: MAT1011 
Ny læreplan, fagfornyelsen: MAT1019.

Er du usikker på hva den nye fagkoden er? Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Du kan også søke opp den utgående koden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du hvilket fag som erstatter den utgående fagkoden.

Høsten 2021 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan på Vg1

Høsten 2021 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan, LK06. Fra våren 2022 tilbys kun nye Vg1-fagkoder.

Eksempel: Du kan høsten 2021 melde deg opp til enten MAT1011 eller MAT1019 for å ta Matematikk 1P. Fra våren 2022 kan du kun melde deg opp i de nye Vg1-fagkodene som følger ny læreplan, LK20.

Endringer på yrkesfag

Antall utdanningsprogram for yrkesfagene er utvidet fra åtte til ti, med fire helt nye utdanningsprogram.

Se oversikt over alle utdanningsprogrammer og tilhørende læreplaner (udir.no)

Matematikk og naturfag for yrkesfag

Naturfag Vg1, Matematikk 1T-Y og 1P-Y:
Med ny læreplan har hvert utdanningsprogram for yrkesfag fått hver sin fagkode, i stedet for at det er en felles for alle yrkesfagene. Dette gjelder både Matematikk 1T-Y og 1P-Y, og Naturfag

MAT1001, Matematikk 1P-Y, erstattes av 10 nye fagkoder, en for hvert yrkesfaglig utdanningsprogram. Se oversikt på udir.no

MAT1006, Matematikk 1T-Y erstattes av 10 nye fagkoder, en for hvert yrkesfaglig utdanningsprogram. Se oversikt på udir.no

NAT1001, Naturfag, Vg1, yrkesfaglig utdanningsprogram, erstattes av 10 nye fagkoder, en for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram. Se oversikt på udir.no

Høsten 2021 kan du enten ta eksamen i utgående kode, eller i en av de nye fagkodene.

Heldigitale oppgaver i engelsk på Vg1 etter ny læreplan

For å kunne ta eksamen i engelsk på Vg1 etter ny læreplan, må du ha med din egen datamaskin og egne hodetelefoner. Du må i forkant av eksamen sette deg inn i retningslinjene for bruk av datamaskin.

Les våre retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF)

Det gis ikke teknisk assistanse dersom du får problemer med din datamaskin. 

Tilbake til todelt eksamen i matematikk fram til våren 2023

Våren 2021 var eksamen etter nye fagkoder på Vg1 heldigital. Utdanningsdirektoratet har besluttet å gå tilbake til todelt eksamen fram til våren 2023. Du kan lese mer om dette på Udirbloggen.

Vg2-fag

Nye læreplaner for fag på Vg2 innføres på videregående skoler høsten 2021. Det avholdes ikke privatisteksamen i nye Vg2-fagkoder før våren 2022. 

Vg3-fag

Nye læreplaner for fag på Vg3 innføres på videregående skoler høsten 2022. Det avholdes ikke privatisteksamen i nye Vg3-fagkoder før våren 2023. 

Hvilken fagkode skal jeg velge?

Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Går du på kurs hos en privat kurstilbyder?

Sjekk med skolen din hvis du er usikker på hvilken læreplan kurset følger. 

Leser du til eksamen selv?

Du velger selv om du skal melde deg opp etter utgående eller ny læreplan i faget. Hvis du skal forbedre et fag på Vg1-nivå, er høsten 2021 siste mulighet til å gjøre dette etter den samme læreplanen du har fulgt før. Fra våren 2022 er det kun mulig å ta privatisteksamen i Vg1-fagkoder som følger ny læreplan. Det er ikke et krav om at privatister må ha fulgt opplæring for å ta eksamen i fagkoder som følger ny læreplan.

Er du usikker på hva den nye fagkoden er? 

Søk opp den utgående fagkoden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du faget som erstatter den utgående fagkoden. 

Kombinasjon av fag fra utgående og ny læreplan, LK06 og LK20

Les informasjon om kombinasjon av fag fra LK06 og LK20 på Utdanningsdirektorates nettsider, i avsnittet "Fag med både ny og utgått læreplan"  

Hva er fagfornyelsen?

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye. De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år, og fagene får nye fagkoder.

  • Skoleåret 2020/21 tar Vg1 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2021
  • Skoleåret 2021/22 tar Vg2 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2022
  • Skoleåret 2022/23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2023

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For privatister vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

  • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Fagfornyelsens nye læreplaner

Se fagfornyelsens nye læreplaner på udir.no