Fagfornyelsen

Her finner du endringer for fag på Vg1, Vg2 og Vg3, og hvilken fagkode du skal velge. Les om fagfornyelsen og finn de nye læreplanene.

Ny eksamensløsning

Høsten 2023 skal skriftlig eksamen etter nye læreplaner gjennomføres i ny eksamensløsning, med unntak for fag med todelt eksamen (matematikk, biologi 2, fysikk2, kjemi 2 og samfunnsøkonomi 2), og fremmedspråk med opplæring nivå I+II og nivå III. Les mer om eksamen i ny eksamensløsning.

Vg1-fag og Vg2-fag

Alle fag på Vg1 og Vg2 har fått ny læreplan, og ny fagkode. I Privatistportalen er disse merket «Ny læreplan».

Det er ikke lenger mulig å ta eksamen etter utgående læreplan på Vg1 og Vg2

Tilbake til todelt eksamen i matematikk inntil videre

Våren 2021 var det heldigital eksamen på Vg1 i LK20-koder. Utdanningsdirektoratet har besluttet å gå tilbake til todelt eksamen inntil videre.

Retningslinjer ved bruk av datamaskin til skriftlig eksamen

Vg3-fag

Alle fag på Vg3 har fått ny læreplan, og videregående skoler startet undervisning etter disse fra høsten 2022. Fagene som følger den nye læreplanen, har fått ny fagkode. I Privatistportalen er disse merket «Ny læreplan»

For eksempel Matematikk R2:
Utgående læreplan: REA3024
Ny læreplan, fagfornyelsen: REA3058

Er du usikker på hva den nye fagkoden er? Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06) I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du hvilket fag som erstatter den utgående fagkoden.

Høsten 2023 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan på Vg3

Høsten 2023 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan, LK06. Fra våren 2024 tilbys kun nye Vg3-fagkoder.

Eksempel: Du kan våren og høsten 2023 melde deg opp til enten REA3024 eller REA3058 for å ta Matematikk R2. Fra våren 2024 kan du kun melde deg opp i de nye Vg3-fagkodene som følger ny læreplan, LK20.

Hvilken fagkode skal jeg velge?

Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Går du på kurs hos en privat kurstilbyder?

Sjekk med skolen din hvis du er usikker på hvilken læreplan kurset følger.

Leser du til eksamen selv?

Du velger selv om du skal melde deg opp etter utgående eller ny læreplan i fag på Vg3-nivå. Hvis du skal forbedre et fag på Vg1-nivå eller Vg2-nivå, er det kun mulig å ta privatisteksamen som følger ny læreplan. Det er ikke et krav om at privatister må ha fulgt opplæring for å ta eksamen i fagkoder som følger ny læreplan.

Er du usikker på hva den nye fagkoden er?

Søk opp den utgående fagkoden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du faget som erstatter den utgående fagkoden.

Kombinasjon av fag fra utgående og ny læreplan, LK06 og LK20

Les informasjon om kombinasjon av fag fra LK06 og LK20 på Utdanningsdirektorates nettsider, i avsnittet "Fag med både ny og utgått læreplan"

Fagfornyelsen – eksamen i fremmedspråk

Eksamensgjennomføringen er avhengig av om språket er definert som et språk med undervisning eller uten undervisning, se her for informasjon.

Ved eksamen etter utgående læreplan (LK06) i fremmedspråk med undervisning, kan besvarelsen leveres håndskrevet på papir eller digitalt.

Ved eksamen etter ny læreplan (LK20) i fremmedspråk med undervisning og i fremmedspråk uten undervisning må besvarelsen leveres digitalt. Eksamenskandidater i disse språkene må derfor ha installert tastatur med riktig alfabet tilgjengelig på sin datamaskin.

Eksamen i fremmedspråk med ny fagkode etter LK20 har eksamenstid på fire timer. Eksamen etter LK06 har eksamenstid på fem timer.

De 30 fremmedspråkene uten opplæring har ingen overgangsordning og det er kun eksamen i ny fagkode LK20.

Les mer om fremmedspråk.

De 14 fagene med opplæring har overgangsordning og det vil være mulig å ta eksamen etter LK06 frem til og med høsten 2023 for nivå I+II og nivå III. Se her for nye og utgående fagkoder i disse språkene. Fra våren 2023 vil det bare være eksamen etter ny læreplan for nivå I og nivå II, og det vil bare være eksamen etter ny læreplan for nivå I+II og nivå III fra våren 2024.

Hva er fagfornyelsen?

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye. De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år, og fagene får nye fagkoder.

  • Skoleåret 2020/21 tar Vg1 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse var våren 2021
  • Skoleåret 2021/22 tar Vg2 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2022
  • Skoleåret 2022/23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2023

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For privatister vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

  • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Fremmedspråk med overgangsordning

Fagfornyelsens nye læreplaner

Se fagfornyelsens nye læreplaner på udir.no