Fagfornyelsen

Her finner du endringer for fag på Vg1, Vg2 og Vg3, og hvilken fagkode du skal velge. Les om fagfornyelsen og finn de nye læreplanene.

Ny eksamensløsning

Høsten 2022 skal skriftlig eksamen etter nye læreplaner gjennomføres i ny eksamensløsning, med unntak for matematikk, fremmedspråk uten opplæring og treningslære 1. Les mer om eksamen i ny eksamensløsning.

Vg1-fag

Alle fag på Vg1 har fått ny læreplan, og ny fagkode. I Privatistportalen er disse merket «Ny læreplan».

Er du usikker på hva den nye fagkoden er? Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Du kan også søke opp den utgående koden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du hvilket fag som erstatter den utgående fagkoden.

Det er ikke lenger mulig å ta eksamen etter utgående læreplan på Vg1

Høsten 2021 var siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan, LK06.

Tilbake til todelt eksamen i matematikk fram til våren 2023

Våren 2021 var det heldigital eksamen på Vg1 i LK20-koder. Utdanningsdirektoratet har besluttet å gå tilbake til todelt eksamen fram til våren 2023. Du kan lese mer om dette på Udirbloggen.

Retningslinjer ved bruk av datamaskin til skriftlig eksamen

Vg2-fag

Alle fag på Vg2 har fått ny læreplan, og videregående skoler startet undervisning etter disse fra høsten 2021. Fagene som følger den nye læreplanen, har fått ny fagkode. I Privatistportalen er disse merket «Ny læreplan»

For eksempel Kjemi 1:
Utgående læreplan: REA3011
Ny læreplan, fagfornyelsen: REA3045

Er du usikker på hva den nye fagkoden er? Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Du kan også søke opp den utgående koden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du hvilket fag som erstatter den utgående fagkoden.

Høsten 2022 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan på Vg2

Høsten 2022 er siste mulighet for å ta eksamen etter utgående læreplan, LK06. Fra våren 2023 tilbys kun nye Vg2-fagkoder.

Eksempel: Du kan høsten 2022 melde deg opp tikl enten REA3011 eller REA3045 for å ta Kjemi 1. Fra våren 2023 kan du kun melde deg opp i de nye Vg2-fagkodene som følger ny læreplan, LK20.

Vg3-fag

Nye læreplaner for fag på Vg3 innføres på videregående skoler høsten 2022. Det avholdes ikke privatisteksamen i nye Vg3-fagkoder før våren 2023.

Hvilken fagkode skal jeg velge?

Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Går du på kurs hos en privat kurstilbyder?

Sjekk med skolen din hvis du er usikker på hvilken læreplan kurset følger.

Leser du til eksamen selv?

Du velger selv om du skal melde deg opp etter utgående eller ny læreplan i faget. Hvis du skal forbedre et fag på Vg1-nivå, er høsten 2021 siste mulighet til å gjøre dette etter den samme læreplanen du har fulgt før. Fra våren 2022 var det kun mulig å ta privatisteksamen i Vg1-fagkoder som følger ny læreplan. Det er ikke et krav om at privatister må ha fulgt opplæring for å ta eksamen i fagkoder som følger ny læreplan.

Er du usikker på hva den nye fagkoden er?

Søk opp den utgående fagkoden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du faget som erstatter den utgående fagkoden.

Kombinasjon av fag fra utgående og ny læreplan, LK06 og LK20

Les informasjon om kombinasjon av fag fra LK06 og LK20 på Utdanningsdirektorates nettsider, i avsnittet "Fag med både ny og utgått læreplan"

Fagfornyelsen – eksamen i fremmedspråk

Eksamensgjennomføringen er avhengig av om språket er definert som et språk med undervisning eller uten undervisning, se her for informasjon.

Ved eksamener i fremmedspråk uten undervisning og eksamen etter utgående læreplan (LK06) i fremmedspråk med undervisning, kan besvarelsen leveres håndskrevet på papir eller digitalt.

Ved eksamen etter ny læreplan (LK20) i fremmedspråk med undervisning må besvarelsen leveres digitalt. Eksamenskandidater i disse språkene må derfor ha installert tastatur med riktig alfabet tilgjengelig på sin datamaskin.

Eksamen i fremmedspråk med ny fagkode etter LK20 har eksamenstid på fire timer. Eksamen etter LK06 har eksamenstid på fem timer.

De 30 fremmedspråkene uten opplæring har ingen overgangsordning og det er kun eksamen i ny fagkode LK20.

Les mer om fremmedspråk.

De 14 fagene med opplæring har overgangsordning og det vil være mulig å ta eksamen etter LK06 til og med høsten 2022 for nivå I og nivå II, og frem til og med høsten 2023 for nivå I+II og nivå III. Se her for nye og utgående fagkoder i disse språkene. Fra våren 2023 vil det bare være eksamen etter ny læreplan for nivå I og nivå II, og det vil bare være eksamen etter ny læreplan for nivå I+II og nivå III fra våren 2024.

Hva er fagfornyelsen?

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye. De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år, og fagene får nye fagkoder.

  • Skoleåret 2020/21 tar Vg1 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse var våren 2021
  • Skoleåret 2021/22 tar Vg2 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2022
  • Skoleåret 2022/23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2023

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For privatister vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

  • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Fremmedspråk med overgangsordning

Fagfornyelsens nye læreplaner

Se fagfornyelsens nye læreplaner på udir.no