Fagfornyelsen

Her finner du endringer for fag på Vg1, Vg2 og Vg3, og hvilken fagkode du skal velge. Les om fagfornyelsen og finn de nye læreplanene.

Hvilken fagkode skal jeg velge?

Se oversikt over nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06)

Er du usikker på hva den nye fagkoden er?

Søk opp den utgående fagkoden på nettsidene til UDIR. I den grønne boksen til høyre på nettsiden finner du faget som erstatter den utgående fagkoden.

Kombinasjon av fag fra utgående og ny læreplan, LK06 og LK20

Les informasjon om kombinasjon av fag fra LK06 og LK20 på Utdanningsdirektorates nettsider, i avsnittet "Fag med både ny og utgått læreplan"

Fagfornyelsen – eksamen i fremmedspråk

Ved eksamen i fremmedspråk må besvarelsen leveres digitalt. Eksamenskandidater må derfor ha installert tastatur med riktig alfabet tilgjengelig på sin datamaskin.

Les mer om fremmedspråk.

Hva er fagfornyelsen?

Læreplanene for alle fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nye. De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år, og fagene får nye fagkoder.

  • Skoleåret 2020/21 tar Vg1 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse var våren 2021
  • Skoleåret 2021/22 tar Vg2 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2022
  • Skoleåret 2022/23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner. Første eksamen i disse er våren 2023

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For privatister vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

  • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Fagfornyelsens nye læreplaner

Se fagfornyelsens nye læreplaner på udir.no