Til innhold
Privatisteksamen

Informasjon til sensor og eksaminator

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Retningslinjer

Som eksaminator/sensor vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen, og du må kunne kommunisere med mange ulike personer og takle uforutsigbare situasjoner på en rolig måte.

Som eksaminator/sensor må du holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Som eksaminator/sensor har du ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Se alle retningslinjer for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i Oslo (PDF)

Oppdragsskjema for aktive sensorer 

Sensorer som har gjennomført eksamensoppdrag i regi av Privatistkontoret tidligere og ønsker oppdrag også i denne eksamensperioden, kan fylle ut og sende inn oppdragsskjema.

Oppdragsskjema - selvmeldte sensorer (DOC 0,2MB)

Oppdragsskjema - faglærere fra private kurstilbydere (DOC 0,8MB)

Privatistkontorets maler

Eksaminator utformer et skriftlig forslag til eksamensoppgave.

Malene er tilgjengelig som Word og pdf. 

Maler for eksamensoppgaver:

Oppgavemal – kroppsøvingseksamen (PDF 0,3MB)

Oppgavemal – kroppsøvingseksamen (DOC 0,3MB)

Oppgavemal – muntlig eksamen (PDF 0,3MB)

Oppgavemal – muntlig eksamen (DOC 0,3MB)

Oppgavemal - muntlig-praktisk eksamen (PDF 0,1MB)

Oppgavemal - muntlig-praktisk eksamen (DOC 0,3MB)

Maler for notater:

Eksaminator og sensor skal føre notater under eksamen. Disse skal oppbevares i ett år.

Mal notater – kroppsøvingseksamen (DOC 0,3MB)

Mal notater - muntlig eksamen (DOC 0,3MB)

Mal notater - muntlig-praktisk eksamen (DOC 0,1MB)

Arkivering av brukte eksamensoppgaver

Eksaminator sender brukte eksamensoppgaver digitalt til Utdanningsetatens arkiv. 

Slik bruker du SkoleArena

SkoleArena er vår portal for

  • registrering av sperret tid
  • registering av eksamensresultater

SkoleArena veiledning (PDF)

Uttalelse ved klage på privatisteksamen

Kandidater kan kun klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Det kan ikke klages på karakteren.

I en klagesak innhenter Privatistkontoret uttalelser fra sensor og eksaminator.

Uttalelsen din skal oppfylle følgende krav:

  • Du skal kun uttale deg om de formelle forhold ved den eksamen
  • Uttalelsen skal inneholde kandidatens navn
  • Uttalelsen skal være håndsignert
  • Uttalelsen må være skrevet i en nøytral språkform.
  • Uttalelsen skal ikke oppgi anbefalinger til klagenemnda eller synspunkter om utfallet av klagen.
  • Uttalelsen skal ikke oppi adresse, mobilnummer eller e-post til sensor/eksaminator.

Send din signerte uttalelse innen 1 uke per post til Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

Eksamenslokaler

Skoleområdene er røykfrie og bilfrie. Eksamener foregår på følgende skoler:

Bjørnholt vgs

Hovedinngang er merket med E. Eksamenslederen sitter rett ved inngang E. Bjørnholt vgs har egen kantine som er åpent kl. 08:00–14:00.

Gode parkeringsmuligheter cirka 50 meter nedenfor skolen. Det er ikke mulig å parkere rett foran inngangen. Disse parkeringsplasser trenger spesiell tillatelse.

Branninstruks Bjørnholt vgs (PDF)

 

Hersleb vgs

Parkering mulig utenfor skoleområdet i Herslebs gate og ved Botanisk Hage. Parkering i skolegården er ikke tillat.

Branninstruks Hersleb vgs (PDF).

 

Kongshavn vgs

Bommen inn til parkeringsplassen står åpen for våre fagpersoner         

  • mandag-fredag 16:00–16:30
  • lørdag 07:30–08:30 og 12:00–12:30

Parkering er også mulig ved Cafe Utsikten, ca. 150 meter opp i Kongsveien.

Branninstruks Kongshavn vgs (PDF)

 

Nydalen vgs

Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i umiddelbar nærhet kan brukes mot betaling.

Skolens kantine er åpen til kl. 16:00.

Branninstruks Nydalen vgs (PDF).

 

Oslo handelsgymnasium  

Parkering bare mulig på oppmerkede plasser på parkeringsplassen med innkjøring fra Observatoriegaten eller gateparkering i området. Porten til parkering stenges etter eksamensgjennomføring. Parkering i skolegården er ikke tillatt.

Branninstruks Oslo handelsgymnasium (PDF).

 

Refstad skole (tidligere Kuben avd. Bredtvet)

Parkeringsmulighet ved innkjøring til skolen. Noen parkeringsplasser ved fotballbanen, rett foran inngang til gymsalen.

Branninstruks Refstad skole (PDF).

 

Sonans privatgymnas

Ingen gratis gateparkering tilgjengelig.

 

Ullern vgs

Inngang 2B.
Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkering under skolen kan brukes mot betaling.