Informasjon til sensorer, muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Informasjon, vedlegg og maler til deg som skal være sensor på muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Eksamensplanen er tilgjengelig i Privatistportalen

Dersom du tidligere har vært innlogget og notert eksamenssted og seksjon, kan det hende det nå er endringer.

Retningslinjer

Som eksaminator/sensor vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen. Du må kunne kommunisere med mange ulike personer og håndtere uforutsigbare situasjoner på en rolig måte. Du har ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Du skal holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Retningslinjer for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i Oslo (PDF)

Innlogging i Visma InSchool (VIS)

Sensorer skal bruke Visma InSchool.

Slik bruker du Visma In School (VIS)

VIS er vår portal for

 • registrering av fag, blokkert tid og registrering av maks antall oppdrag per termin
 • tilgang til eksamensplan
 • registering av eksamensresultater

Les veiledning for registreringer i VIS

Les veiledning for å registrere karakterer i VIS

Oppdragsskjema for aktive sensorer

Ønsker du å ta oppdrag denne eksamensperioden, må du fylle ut og sende inn oppdragsskjema.

Oppdragsskjema (PDF)

Privatistkontorets maler

Eksaminator lager et skriftlig forslag til eksamensoppgave, som sendes til sensor. Privatistkontorets maler skal benyttes.

Maler for eksamensoppgaver:

Oppgavemal – muntlig eksamen

Oppgavemal - muntlig-praktisk eksamen

Maler for notater:

Både eksaminator og sensor skal føre notater under eksamen. Notatene skal oppbevares i ett år.

Notatmal - muntlig eksamen

Notatmal - muntlig-praktisk eksamen

Opplasting av brukte eksamensoppgaver

Sensor 1 logger seg inn og laster opp brukte eksamensoppgaver.

Uttalelse ved klage på privatisteksamen

Kandidater kan kun klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Det kan ikke klages på karakteren.

I en klagesak innhenter Privatistkontoret uttalelser fra sensor og eksaminator.

Uttalelsen din skal oppfylle følgende krav:

 • Du skal kun uttale deg om de formelle forhold ved den eksamen
 • Uttalelsen skal inneholde kandidatens navn
 • Uttalelsen må være skrevet i en nøytral språkform.
 • Uttalelsen skal ikke oppgi anbefalinger til klagenemnda eller synspunkter om utfallet av klagen.
 • Uttalelsen skal ikke oppi adresse, mobilnummer eller e-post til sensor/eksaminator.
 • Uttalelsen skal være datert og signert for hånd.

Uttalelsen signeres og scannes til PDF-format, og sendes per e-post innen én uke til sensor.privatistkontoret@osloskolen.no

Eksamenslokaler

Skoleområdene er røykfrie og bilfrie. Eksamener foregår på følgende skoler:

Hersleb vgs

Herslebs gate 20B, 0561 Oslo

Parkering mulig utenfor skoleområdet i Herslebs gate og ved Botanisk Hage. Parkering i skolegården er ikke tillat.

Branninstruks Hersleb vgs (PDF).

Kongshavn vgs

Kongsveien 30, 0193 Oslo

Bommen inn til parkeringsplassen står åpen for våre fagpersoner

 • mandag-fredag 16:00–16:30
 • lørdag 07:30–08:30 og 12:00–12:30

Parkering er også mulig ved Cafe Utsikten, ca. 150 meter opp i Kongsveien.

Branninstruks Kongshavn vgs (PDF)

Nydalen vgs

Nydalsveien 30C, 0484 Oslo

Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i umiddelbar nærhet kan brukes mot betaling.

Skolens kantine er åpen til kl. 16:00.

Branninstruks Nydalen vgs (PDF).

Oslo handelsgymnasium

Parkveien 65, 0254 Oslo

Parkering bare mulig på oppmerkede plasser på parkeringsplassen med innkjøring fra Observatoriegaten eller gateparkering i området. Porten til parkering stenges etter eksamensgjennomføring. Parkering i skolegården er ikke tillatt.

Branninstruks Oslo handelsgymnasium (PDF).

Oslo Katedralskole

Ullevålsveien 31, 0171 Oslo

Ankomst via buss. Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i nærhet kan brukes mot betaling.

Branninstruks Oslo Katedralskole (PDF)

Nedre Foss vgs på Vulkan

Vulkan 19 , 0178 Oslo
Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i nærheten kan brukes mot betaling.
Branninstruks Nedre Foss