Informasjon til sensorer, muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Informasjon, vedlegg og maler til deg som skal være sensor på muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Karakterer for våren 2024 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2024 er tilgjengelige i PrivatistPortalen. Logg inn og klikk på faget for å se karakteren. Karakteren 2 til 6 er bestått. Ønsker du å klage på karakteren? Klagefristen på skriftlig eksamen er 1. juli 2024 kl. 17:10. Du kan også levere hurtigklage for noen fag på vårsemesteret. Frist for å registrere hurtigklage er 25. juni 2024 kl. 23:59. Alle som har bestått privatisteksamen ved Privatistkontoret i Oslo får kompetansebevis tilsendt i løpet av uke 26.

Retningslinjer

Som eksaminator/sensor vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen. Du må kunne kommunisere med mange ulike personer og håndtere uforutsigbare situasjoner på en rolig måte. Du har ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Du skal holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamenssituasjonen.

Retningslinjer for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i Oslo (PDF)

Innlogging i Visma InSchool (VIS)

Sensorer skal logge inn i Visma InSchool her. Hvis du har flere brukere til Visma InSchool er det viktig at du bruker denne påloggingen når det gjelder oppdrag for Privatistkontoret i Oslo.

Slik bruker du Visma In School (VIS)

VIS er vår portal for

 • registrering av fag, blokkert tid og registrering av maks antall oppdrag per termin
 • tilgang til eksamensplan
 • registering av eksamensresultater

Les veiledning for registreringer i VIS

Les veiledning for å registrere karakterer i VIS

Privatistkontorets maler

Eksaminator lager et skriftlig forslag til eksamensoppgave, som sendes til sensor. Privatistkontorets maler skal benyttes.

Maler for eksamensoppgaver:

Oppgavemal – muntlig eksamen

Oppgavemal - muntlig-praktisk eksamen

Maler for notater:

Både eksaminator og sensor skal føre notater under eksamen. Notatene skal oppbevares i ett år.

Notatmal - muntlig eksamen

Notatmal - muntlig-praktisk eksamen

Opplasting av brukte eksamensoppgaver

Sensor 1 logger seg inn og laster opp brukte eksamensoppgaver.

Uttalelse ved klage på privatisteksamen

Kandidater kan kun klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Det kan ikke klages på karakteren.

I en klagesak innhenter Privatistkontoret uttalelser fra sensor og eksaminator.

Uttalelsen din skal oppfylle følgende krav:

 • Du skal kun uttale deg om de formelle forhold ved den eksamen
 • Uttalelsen skal inneholde kandidatens navn
 • Uttalelsen må være skrevet i en nøytral språkform.
 • Uttalelsen skal ikke oppgi anbefalinger til klagenemnda eller synspunkter om utfallet av klagen.
 • Uttalelsen skal ikke oppi adresse, mobilnummer eller e-post til sensor/eksaminator.
 • Uttalelsen skal være datert og signert for hånd.

Uttalelsen signeres og skannes til PDF-format, og sendes per e-post innen én uke til sensor.privatistkontoret@osloskolen.no

Eksamenslokaler

Skoleområdene er røykfrie og bilfrie. Eksamener foregår på følgende skoler:

Hersleb vgs

Herslebs gate 20B, 0561 Oslo

Parkering mulig utenfor skoleområdet i Herslebs gate og ved Botanisk Hage. Parkering i skolegården er ikke tillat.

Branninstruks Hersleb vgs (PDF).

Kongshavn vgs

Kongsveien 30, 0193 Oslo

Bommen inn til parkeringsplassen står åpen for våre fagpersoner

 • mandag-fredag 16:00–16:30
 • lørdag 07:30–08:30 og 12:00–12:30

Parkering er også mulig ved Cafe Utsikten, ca. 150 meter opp i Kongsveien.

Branninstruks Kongshavn vgs (PDF)

Nydalen vgs

Nydalsveien 30C, 0484 Oslo

Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i umiddelbar nærhet kan brukes mot betaling.

Skolens kantine er åpen til kl. 16:00.

Branninstruks Nydalen vgs (PDF).

Oslo handelsgymnasium

Parkveien 65, 0254 Oslo

Parkering bare mulig på oppmerkede plasser på parkeringsplassen med innkjøring fra Observatoriegaten eller gateparkering i området. Porten til parkering stenges etter eksamensgjennomføring. Parkering i skolegården er ikke tillatt.

Branninstruks Oslo handelsgymnasium (PDF).

Oslo Katedralskole

Ullevålsveien 31, 0171 Oslo

Ankomst via buss. Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i nærhet kan brukes mot betaling.

Branninstruks Oslo Katedralskole (PDF)

Nedre Foss vgs på Vulkan

Vulkan 19 , 0178 Oslo
Ingen gratis gateparkering tilgjengelig. Parkeringshus i nærheten kan brukes mot betaling.
Branninstruks Nedre Foss