Dagsenter for personer med utviklingshemming

Se oversikt over dagsentre i Oslo og søk eller bytt plass.

Om tilbudet

Dagsentrene tilbyr aktiviteter på dagtid til personer med utviklingshemming. 

Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid. Alle dagsenter har aktiviteter tilpasset den enkelte.

Du kan få plass på dagsenter fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av hvilke behov du har.

Eksempler på aktiviteter:

 • arbeids- og hobbyoppgaver
 • opptrening av ferdigheter
 • sosiale samlinger
 • utflukter
 • trim

Pris

Tjenesten er gratis. Egenandel for transport, mat og drikke kan komme i tillegg.

  Slik søker du plass

  Det er ett felles skjema for de fleste helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune. Har du behov for dagsenter, sender du en generell søknad om helse- og omsorgstjenester.

  Det er bydelen din som behandler søknaden.

  Du kan søke fortløpende, det er ikke søknadsfrist. 

  Hvor kan du søke plass?

  Du kan søke plass på enten et dagsenter i bydelen du bor i, eller på et byomfattende dagsenter. Se oversikt over dagsenter under.

  Hvem kan sende søknad?

  Du kan søke selv, eller kan verge søke på dine vegne.

  Hjemmebesøk

  For at du skal få det tilbudet som passer best for deg, kommer bydelen vanligvis på hjemmebesøk etter at du har sendt søknad. Avtale om hjemmebesøk gjør bydelen med deg eller den du har gitt fullmakt.

  Søk helse- og omsorgstjenester

  Dagsentere i bydelene

  Noen dagsenter er kun for innbyggerne i enkelte bydeler, mens andre er byomfattende. Oslo kommune har et byomfattende dagsenter de resterende byomfattende dagsentre drives av private leverandører som Oslo kommune har avtale med.

  Bydel Alna

  Bydel Bjerke 

  Bydel Frogner

  • Bydelen har ikke kommunalt dagsenter

  Bydel Gamle Oslo

  Bydel Grorud

  Bydel Nordre Aker 

  Bydel Nordstrand

  Bydel Sagene

  Bydel St. Hanshaugen

  • Se byomfattende dagsentre under

  Bydel Stovner

  Bydel Søndre Nordstrand

  Bydel Ullern

  Bydel Vestre Aker

  Bydel Østensjø

  Byomfattende dagsentre

  Kommunalt byomfattende dagsenter

  Leverandører med avtale

  Byomfattende private dagsenter, og hvilke brukergrupper de gir tilbud til:

  Oslo kommune har inngått rammeavtaler for kjøp av dagsenterplasser med disse private leverandørene.  Avtalen gjelder fra 1. april 2021.

  Slik bytter du plass

  Finn kontaktinformasjon til bydelen din.

  Oppsigelsestid

  Det er tre måneders oppsigelsestid.

  Informasjonsskriv

  Informasjon til brukere, pårøredne og verger om dagsentertjenester (PDF 0,3MB)