Søk helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjemaet for helse - og omsorgstjenester.

Når du søker om helse- og omsorgstjenester søker du om helse- og omsorgstjenester generelt, ikke om en spesifikk tjeneste.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer, sammen med deg, hvilke tjenester som kan passe.

Søker du på vegne av noen andre må du ha en fullmakt. Du sender søknaden til bydelen den du søker på vegne av bor i.

Når får du svar på søknaden?

Vi forsøker å gi deg svar innen 14 dager. Hvis du ikke får svar på søknaden innen 14 dager kontakter vi deg og gir deg beskjed om hvor lang tid vi tror det vil ta å behandle søknaden.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, eller får et annet tilbud enn du argumenterte for i søknaden, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Bydelen din kan hjelpe deg med å klage.

Tilbud til deg over 60 år

Bydelene har også mange helsetilbud som du ikke trenger å søke på. Vi har samlet mange av dem i Helseveiviseren. Dette er tilbud og tjenester for deg over 60 år som ønsker å trene, delta på sosiale aktiviteter eller få hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Prøv helseveiviseren her

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål om det å søke helse- og omsorgstjenester kan du ta kontakt med din bydel.