Søk helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Du søker ikke om én spesifikk tjeneste, men om generell hjelp

Når du sender inn søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester søker du generelt om helse- og omsorgstjenester, og ikke om en spesifikk tjeneste. Bydelen gjør alltid en helhetsvurdering av hvilke tjenester som kan være best for deg i din situasjon.

Dette må du ha før du søker

  • Du må ha en legeattest å legge ved søknadsskjemaet
  • Hvis du søker på vegne av noen andre må du ha fullmakt

Tilbud til deg over 60 år

Bydelene har også mange helsetilbud som du ikke trenger å søke på. Vi har samlet mange av dem i Helseveiviseren. Dette er tilbud og tjenester for deg over 60 år som ønsker å trene, delta på sosiale aktiviteter eller få hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Prøv helseveiviseren her

Slik søker du

  • I søknadsskjemaet beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til, så vurderer bydelen i dialog med deg hvilke tjenester som kan passe.
  • Skjemaet må underskrives og sendes i posten til bydelen søkeren bor i. Adressen står på søknadsskjemaet. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Når får du svar på søknaden?

Vi forsøker å gi deg svar innen 14 dager. Hvis du ikke får svar på søknaden innen 14 dager kontakter vi deg og gir deg beskjed om hvor lang tid vi tror det vil ta å behandle søknaden.

Flere bydeler tilbyr hjemmebesøk for å vurdere hvilke tjenester kommunen har som kan egne seg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester.

Klage helse- og omsorgstjenester

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, eller får et annet tilbud enn du argumenterte for i søknaden, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Bydelen din kan hjelpe deg med å klage.

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål om det å søke helse- og omsorgstjenester kan du ta kontakt med din bydel.