Søk helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Når du søker om helse - og omsorgstjenester vurderer bydelen, sammen med deg, hvilke tjenester som kan passe. Du fyller derfor ut en generell søknad, hvor du blir bedt om å beskrive situasjonen din og hva du trenger hjelp med.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du behovene dine, og hva du trenger hjelp til. Søknaden sendes til den bydelen du bor i.

Noen ganger trenger bydelen din informasjon som er taushetsbelagt, fra for eksempel fastlege, helsepersonell eller andre for å kunne vurdere søknaden. I søknaden kan du velge å samtykke til dette.

Søke på vegne av andre?

For å søke på vegne av andre må du logge inn med egen BankID. Søknaden sendes til bydelen den du søker på vegne av bor i.

I skjema må du krysse av for at du søker på vegne av en annen. Du må også ha en skriftlig fullmakt fra den du søker på vegne av. Den kan du laste opp i søknaden. Lurer du på hva en fullmakt bør inneholde? Last ned et eksempel på en fullmakt her (DOCX)

Søk helse- og omsorgstjenester (Logg inn)

Når får du svar på søknaden?

Vi forsøker å gi deg svar innen 14 dager. Hvis du ikke får svar på søknaden innen 14 dager kontakter vi deg og gir deg beskjed om hvor lang tid vi tror det vil ta å behandle søknaden.

Er du over 60 år? Sjekk disse tilbudene før du søker

Bydelene har mange gode helsetilbud du ikke trenger å søke på. Dette er tilbud og tjenester for deg over 60 år som ønsker å trene, delta på sosiale aktiviteter eller få hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Sjekk tilbud og tjenester her.

Er du over 60 år og bosatt i Bydel Nordstrand?

Prøv den digitale veilederen for å få svar på hva som kan passe for deg. Den digitale veilederen er foreløpig kun tilgjengelig for deg som bor i Bydel Nordstrand.

Prøv digital veiledning.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, eller får et annet tilbud enn du argumenterte for i søknaden, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Bydelen din kan hjelpe deg med å klage.

Har du noen spørsmål?

Har du spørsmål om å søke helse- og omsorgstjenester kan du ta kontakt med bydelen din.

Søk på papir

Ønsker du å søke på papir, finner du papirsøknad ved å velge bydelen din under. Merk at det kan ta lenger tid å få svar når du sender søknaden per post.