Til innhold
Søk helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

  1. Du trenger en legeattest for å søke.
     
  2. Velg din bydel for å få riktig skjema.
     
  3. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg.
     
  4. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til din bydel. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Finn søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Se oversikt over helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel.

Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP).

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Bydelen din kan hjelpe deg med å klage.

Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester