Kontakt søknadskontoret i din bydel

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Dette kan søknadskontoret hjelpe deg med

  • informasjon om tjenestene
  • hjelp til å søke eller klage

Bydelene har ulike navn på kontorene som behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, som for eksempel bestillerkontor, søknadskontor, tjenestekontor, bestillerenheten.

Her finner du en oversikt over helse- og omsorgstjenester