Berg ressurs- og aktivitetssenter (BRA)

Berg ressurs- og aktivitetssenter (BRA) er Bydel Nordre Akers dagtilbud til voksne utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. Enheten har ca 40 brukere som alle har et individuelt tilpasset tilbud.

Kontakt

Telefon
90 28 51 71
E-post
inger.bergerud@bna.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Bergsalleen 22, inngang A
0854