Dagsenter for personer med utviklingshemming

Dagsentrene tilbyr aktiviteter til personer med utviklingshemming. Her finner du en oversikt over dagsentre i Oslo, og informasjon om å søke eller bytte plass.

Om tilbudet

Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid. Alle dagsenter har aktiviteter tilpasset den enkelte.

Du kan få plass på dagsenter fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av hvilke behov du har.

Eksempler på aktiviteter:

  • arbeids- og hobbyoppgaver
  • opptrening av ferdigheter
  • sosiale samlinger
  • utflukter
  • trim

Pris

Tjenesten er gratis. Egenandel for transport, mat og drikke kan komme i tillegg.

Slik søker du

Du søker om plass på dagsenter ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om dagsenter eller andre tjenester kan passe. Du kan søke fortløpende, det er ikke søknadsfrist.

Hvor kan du søke plass?

Du kan søke plass på enten et dagsenter i bydelen du bor i, eller på et byomfattende dagsenter. Se oversikt over dagsenter under.

Hvem kan sende søknad?

Du kan søke selv, eller kan verge søke på dine vegne.

Hjemmebesøk

For at du skal få det tilbudet som passer best for deg, kommer bydelen vanligvis på hjemmebesøk etter at du har sendt søknad. Avtale om hjemmebesøk gjør bydelen med deg eller den du har gitt fullmakt.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Dagsentere i bydelene

Noen dagsenter er kun for innbyggerne i enkelte bydeler, mens andre er byomfattende. Oslo kommune har et byomfattende dagsenter de resterende byomfattende dagsentre drives av private leverandører som Oslo kommune har avtale med.

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Frogner

  • Bydelen har ikke kommunalt dagsenter

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grorud

Bydel Nordre Aker

Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

  • Se byomfattende dagsentre under

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker

Byomfattende dagsentre

Kommunalt byomfattende dagsenter

Leverandører med avtale

Byomfattende private dagsenter, og hvilke brukergrupper de gir tilbud til:

Oslo kommune har inngått rammeavtaler for kjøp av dagsenterplasser med disse private leverandørene. Avtalen gjelder fra 1. april 2021.

Slik bytter du plass

Finn kontaktinformasjon til bydelen din.

Oppsigelsestid

Det er tre måneders oppsigelsestid.

Informasjonsskriv

Informasjon til brukere, pårøredne og verger om dagsentertjenester (PDF 0,3MB)