Hallagerbakken aktivitetssenter

Hallagerbakken aktivitetssenter gir dagtilbud til 15 mennesker med ulikt funksjonsnivå og behov for bistand. Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte aktiviteter bidra til at den enkelte får bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Vi ønsker å gi deg et variert og tilrettelagt aktivitetstilbud. Vi fokuserer på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø.

Kontakt

Telefon
22 61 16 26
Besøksadresse:
Hallagerbakken 106
1256 OSLO