Aktivitetssenteret Vestre Aker

Aktivitetssenteret er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemming.

Vi gir arbeids-/aktivitetstilbud til 20 voksne brukere med varierende bistandsbehov. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov. Kommunikasjon, samhandling og sosialt felleskap er noe av det vi arbeider mye med.

Kontakt

Telefon
23 47 61 12
Besøksadresse:
Aslakveien 14
0753 OSLO