Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Marmorberget dag- og aktivitetssenter er Bydel Nordstrands kommunale dagsenter for voksne utviklingshemmede. Dagsenteret er en del av Enhet for bo- og dagtilbud og har et nært samarbeid med Bydel Nordstrands bofellesskap.

Vi gir et variert tilbud tilpasset hver enkelt bruker. Blant annet har dagsenteret arbeidsgruppe, kjøkkengruppe, hobbygruppe og fast ukentlig turdag.

Vårt mål er at hver bruker skal ha få oppleve:

  • Glede
  • Mestring
  • Læring
  • Sosial samvær
  • Medbestemmelse

Vi legger vekt på at brukere skal få bruke sine evner og oppleve mestring. Vi er også bevisst vår rolle som sosial arena og søker å skape hyggelig stunder for våre brukere.

Marmorberget dag- og aktivitetssenter har i dag 17 brukere med ulikt bistandsbehov og ulik størrelse på tilbudet, fra 1 til 5 dager per uke. Personalgruppen er stabil, kjenner brukerne godt og er tverrfaglig sammensatt. Her jobber blant annet vernepleiere, sykepleier, lærer, hjelpepleier og barne- og ungdomsarbeider.

Kontakt

Telefon
45 72 71 62
Besøksadresse:
Marmorveien 2b
1154 OSLO