Kalbakken aktivitetssenter

Kalbakken aktivitetssenter er Bydel Groruds kommunale dagaktivitetstilbud for unge og voksne utviklingshemmede. Vi har lokaler i Sven Oftedals vei 10 og på Nordtvet gård.

Aktiviteter

Vi gir et variert tilbud tilpasset behovet til hver enkelt bruker. Aktivitetssenteret har delt inn tilbudet etter funksjonsnivå:

  • Unge med behov for opplæring/utvikling/sosial trening
  • Eldre med behov for utvikling
  • Unge/eldre med behov for tettere oppfølging i grupper
  • De som ønsker fysisk arbeid
  • Etter skoletid-tilbud

Vi tilbyr mye fysisk aktivitet med egen gymsal, svømming, ridning, musikk og dans, kantinedrift, treningskjøkken, datarom og faste turgrupper.

Mer om dagsenterplass

Målsetting

Vårt mål er at hver bruker skal få oppleve:

  • Glede
  • Mestring
  • Læring
  • Sosialt samvær
  • Medbestemmelse

Vi legger vekt på at alle skal få bruke sine evner og oppleve mestring. Vi er også bevisst vår rolle som sosial arena og søker å skape hyggelig stunder for våre brukere.

Kalbakken aktivitetssenter har i dag 50 brukere med ulikt bistandsbehov og ulik størrelse på tilbudet fra én til fem dager per uke. Personalgruppen er stabil, kjenner brukerne godt og er tverrfaglig sammensatt. Her jobber blant annet vernepleiere, ergoterapeuter, sosionom, barnevernspedagog, spesialpedagog, yrkesfaglærer, hjelpepleiere og miljøarbeidere.

Kontakt

Besøksadresse:
Sven Oftedals vei 10
0950 OSLO