Ragna Ringdals Dagsenter

Ragna Ringdals Dagsenter er et senter med tilbud til voksne personer med utviklingshemming og/ eller andre funksjonsvariasjoner.

Senteret ligger sentralt og tilbaketrukket ved Sinsen i Oslo og består av fem avdelinger som gir individuelt tilpasset tilbud vurdert sammen med og ut ifra den enkeltes ønsker og behov.

Sentret vektlegger den gode hverdagen med fokus på meningsfulle aktiviteter og gode relasjoner. Kommunikasjon er en sentral faktor.

Senteret tilbyr mange ulike aktiviteter og driver også egen butikk med hjemmelagde produkter, som opptenningsruller, ved, såpe, papir og tekstiler.

Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter er en ideell tilbyder av dagsentertjenester med lange tradisjoner innen tilbud til personer med utviklingshemming i Oslo.

Kontakt

Besøksadresse:
Hans Nielsen Hauges gate 44a
0481 OSLO