Fremja AS

Fremjas dagsenter ligger i den gamle trikkestallen på Torshov med adresse Torshovgata 33, sentralt i Oslo.

En viktig del av Fremjas konsept, er å skreddersy tilbudet rundt hver enkelt hovedpersons behov og interesser. Vi legger opp til kreative aktiviteter, med fokus på kultur, kunst, håndverk, matlaging samt fysisk aktivering. Opprettholdelse og utvikling av ferdigheter vil alltid stå sentralt når vi tilpasser vårt tjenestetilbud til hovedpersonene.

Vårt dagsenter er dimensjonert for hovedpersoner som har behov av 1:1 bemanning og oppover.

Kontakt

Besøksadresse:
Torshovgata 33