Blåklokka dagsenter

Blåklokka dagsenter er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemning. Tilbudet et tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov.

Vi gir per dags dato aktivitetstilbud til 13 voksne brukere med varierende bistandsbehov i alderen 24–76 år.

Kontakt

Telefon
23 47 61 44
E-post
marit.haugen@bva.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Aslakveien 14a
0753 OSLO