Holtet verksted

Byomfattende dagsenter

Holtet verksted er et byomfattende arbeidsrettet dagtilbud for voksne med autisme og psykisk utviklingshemming.

Slik er dagen hos oss

Verkstedet tilbyr stor variasjon i arbeidsoppgaver, som maskinstrikking, vedkløyving, veving, søm, lær- og trearbeid. Vi har også tilbud om aktiviteter som turer og individuelle treningsopplegg.

Arbeidsoppgaver blir tilpasset hver enkelt, ut fra funksjonsnivå og forutsetninger. Det legges vekt på størst mulig delaktighet.

Arbeidstiden er mandag til fredag klokken 09:00–15:00. Vi har fleksibel avvikling av ferie/fritid og høytider.

Søk om plass

Slik søker du om plass på et dagsenter i Oslo kommune.

Verkstedutsalg

Vårt verkstedutsalg selger flotte gave- og bruksartikler.

Vi har åpen butikk mandag til fredag klokken 09:00-15:00.

Seksjonsleder Holtet verksted
Elin Simonsen
Telefon

Kontakt

Postadresse:
Postboks 17 Bøler
0622 Oslo
Besøksadresse:
Olav Nygaards vei 67C-E
0688 Oslo