Aurora Verksted

Vi tilrettelegger kunst- og håndverksarbeid for arbeidstakere med variert bakgrunn og ulik funksjonshemming. Bemanningsnivå til og med 1:1.

Opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver gis av oss. Det ingen produksjonskrav.

Kunstnere med og uten funksjonshemming arbeider sammen på verksteder for maling, papir, tekstil og keramikk. Vi drifter også egen kantine.

Verkstedene ligger på Avløs i Bærum, rett ved T-banelinje 3 (Kolsås). Vi driver butikken RESPEKT/aurora på Majorstua.

Aurora Verksted SA er et ideelt samvirke, eid av ansatte

Kontakt

Besøksadresse:
Durudveien 33/35
1344 HASLUM