Signo Conrad Svendsen Senter

Signo Conrad Svendsen senter ligger på Nordstrand i Oslo, og gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde som trenger tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø.

Stiftelsens visjon er «Grenseløs tro på mennesket muligheter» som gjenspeiler dagsenteret hovedmålsetning, om at alle skal få tilrettelagt arbeid og et aktivitetstilbud som er tilpasset egne interesser og evner.

De ulike aktiviteter som vi har i dag er vedproduksjon, kantinedrift, turgruppe, pakkeavdeling samt kreative kunst og håndverks aktiviteter som selges i vår egen Conrads butikk.

Kontakt

Besøksadresse:
Solveien 119 a
1170 OSLO