Stiftelsen Nordre Aasen

Dagsenteret ved Nordre Aasen er en arbeidsplass for mennesker med ulike funksjonshemninger som trenger individuell tilrettelegging. Vi produserer ulike varer, utfører tjenester og ønsker med dette å bidra inn i lokalsamfunnet for å skape mangfold og mening for alle involverte.

Dagsenteret vårt består av to avdelinger:

  • Avdeling Kapellveien ligger i Kapellveien 3, ved Grefsen stasjon, og er tilrettelagt for mennesker med multifunksjonshemming. Her har vi 6 plasser med en bemanningsnorm på 1:1.
  • Café Aasen holder til i Hans Nielsen Hauges gate 44 på Torshov, og her utføres det aktiviteter som kantine- og konferansedrift, budtjenester og drift av bokmarked. Her har vi 4 plasser med bemanningsnorm inntil 1:1.

Les mer