Haugenstua Dagsenter

Vi er et dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming. Brukermedvirkning og individuell tilrettelegging av aktivitetene er grunnleggende prinsipper, brukerstyring skal tilstrebes. Driften av dagsenteret skal være basert på et humanistisk menneskesyn, samtidig som det skal gjøres nytte av et rikt og bredt virkemiddelapparat hva metodisk tilnærming angår.

Kontakt

Telefon daglig leder: 90 58 87 21

Telefon
90 57 05 56
E-post
postmottak@bsr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ole Brumms vei 7
0979 OSLO