Dagsenter for utviklingshemmede Sagene

Dagsenteret er et tilbud til personer over 18 år med utviklingshemming. For tiden har 8 personer tilbud ved dagsenteret og det er tilknyttet seks stillingshjemler bestående av både vernepleier, sykepleier og andre høyskoleutdannede personer med pedagogisk bakgrunn.

Dagsenteret gir et variert og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, med fokus på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø. Høy kompetanse og god kvalitet er viktige stikkord for arbeidet som utføres her.

Seksjonsleder
Turid Bangsund Wolf

Kontakt

Telefon
46 90 87 12
Besøksadresse:
Vøyensvingen 8
0458 OSLO