Radarveien dagsenter

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter for mennesker med utviklingshemming, innenfor alle omsorgsnivåer. Vi holder til på Lambertseter i et bygg, spesielt utviklet for målgruppen.

Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom.

Våre satsningsområder er kommunikasjon, fysisk fungering, ADL-ferdigheter, arbeid og sysselsetting, helse og velvære, sansestimulering og sosial fungering.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter, som allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer.

Kontakt

Besøksadresse:
Radarveien 100
1152 OSLO