Rehabilitering og hverdagsrehabilitering

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering er for deg som av ulike grunner har fått nedsatt funksjonsevne, og ikke lenger mestrer din hverdag som før.

Dette er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som av ulike grunner har fått nedsatt funksjonsevne og ikke lenger mestrer din hverdag som før. Formålet er at du skal mestre aktiviteter som er viktige for deg. Et tverrfaglig team som kan bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener vil samarbeide med deg. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen, dine ressur­ser, ditt nettverk og hva du er motivert for.

Det blir laget en plan ut fra dine mål, og du får tett opp­følging i en tidsbegrenset periode.

Dette er rehabilitering

Rehabilitering er for deg som har sammensatte behov etter akutt skade, kronisk eller progredierende sykdom. Formålet er at du skal oppleve best mulig funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv sosialt og i samfunnet. Det vil sammen med deg kartlegges hvilke utfordringer og mål du har. Dine mål og utfordringer vil bestemme hvilke tjenesteytere som vil følge deg opp. Det kan være aktuelt å utarbeide en individuell plan og tildele deg en koordinator for å sikre samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom deg, dine pårørende.

Les mer om individuell plan og koordinator.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Hvis du også skal følges opp av fysioterapeut kan det komme en egenandel.

Slik søker du

Du søker om rehabilitering ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester.
I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om rehabilitering eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Klage på tjenesten

Hvis du allerede mottar rehabilitering eller hverdagsrehabilitering, og ønsker å klage på selve tjenesten kan du ta kontakt med bydelen din.