Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, rengjøre eller hjelp til klesvask.

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

 • medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Praktisk bistand må du betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Vi bruker grunnbeløp (G) for å beregne timesats og utgiftstak. Les mer om grunnbeløpet i folketrygden.

Fra 1. januar 2024 er timesatsen følgende:

Inntekt under 2G:

 • Timesats: 38 kroner
 • Utgiftstak: 230 kroner per måned

Inntekt fra 2–3G:

 • Timesats: 89 kroner
 • Utgiftstak: 8 900 kroner per år

Inntekt fra 3–4G:

 • Timesats: 227 kroner
 • Utgiftstak: 22 700 kroner per år

Inntekt over 4G:

 • Timesats: 373 kroner
 • Utgiftstak: 37 300 kroner per år

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag- i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie eller praktisk bistand ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om hjemmesykepleie, praktisk bistand eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Er hjemmesykepleie og praktisk bistand riktig for deg?

Er du over 60 år og bosatt i Bydel Nordstrand, kan du prøve den digitale veilederen for å få svar på om hva som kan passe for deg.

Sjekk ut andre tilbud og tjenester i Bydel Nordstrand.

Har du allerede praktisk bistand eller hjemmesykepleie?

Ønsker du å klage på tjenesten?

Hvis du er misfornøyd med tjenesten må du først ta kontakt med leverandøren av tjenesten, enten du har valgt privat leverandør eller den kommunale hjemmetjenesten. Dersom du fortsatt er misfornøyd kan du ta kontakt med bydelen du bor i, som fører tilsyn med tjenestene.