Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, rengjøre eller hjelp til klesvask.

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

  • medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Praktisk bistand må du betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Priser for praktisk bistand
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradragGrunnbeløpTimesatsUtgiftstak
Inntil kr 193 766under 2 Gkr 35kr 210 per mnd
Fra kr 193 7662-3 Gkr 76kr 7 600 per år
Fra kr 290 6493-4 Gkr 194kr 19 400 per år
Fra kr 387 532 og oppover4 G og overKr 319kr 31 900 per år

*Priser fra og med 1. januar 2019
Grunnbeløp i folketrygden

Slik søker du

Hvis du har behov for hjemmesykepleie eller praktisk bistand kan du sende en generell søknad om helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det bydelen din som behandler søknaden.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Har du allerede praktisk bistand eller hjemmesykepleie?

Ønsker du å klage på tjenesten?

Hvis du er misfornøyd med tjenesten må du først ta kontakt med leverandøren av tjenesten, enten du har valgt privat leverandør eller den kommunale hjemmetjenesten. Dersom du fortsatt er misfornøyd kan du ta kontakt med bydelen du bor i, som fører tilsyn med tjenestene.