Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, rengjøre eller hjelp til klesvask.

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

 • medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Praktisk bistand må du betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Vi bruker grunnbeløp (G) for å beregne timesats og utgiftstak. Les mer om grunnbeløpet i folketrygden.

Inntekt under 212 798 kroner (under 2G):

 • Timesats: 36 kroner
 • Utgiftstak: 215 kroner per måned

Inntekt fra 212 798 kroner (2–3G):

 • Timesats: 82 kroner
 • Utgiftstak: 8 200 kroner per år

Inntekt fra 319 197 kroner (3–4G):

 • Timesats: 210 kroner
 • Utgiftstak: 21 000 kroner per år

Inntekt fra 425 596 kroner (over 4G):

 • Timesats: 345 kroner
 • Utgiftstak: 34 500 kroner per år

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag- i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie eller praktisk bistand ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om hjemmesykepleie, praktisk bistand eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Har du allerede praktisk bistand eller hjemmesykepleie?

Ønsker du å klage på tjenesten?

Hvis du er misfornøyd med tjenesten må du først ta kontakt med leverandøren av tjenesten, enten du har valgt privat leverandør eller den kommunale hjemmetjenesten. Dersom du fortsatt er misfornøyd kan du ta kontakt med bydelen du bor i, som fører tilsyn med tjenestene.