Kontakt hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon til kommunens hjemmetjenester eller private leverandører.

Private leverandører

For døve og døvblinde

Kontakt hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde

Fritt brukervalg

Du kan velge om det er kommunal hjemmetjeneste eller om det er en av de private leverandørene som skal hjelpe deg med hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Informasjon om hvordan du kan bytte leverandør av hjemmetjenester

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om tjenester eller søknadsprosess? Kontakt søknadskontoret i din bydel