Bytte leverandør av hjemmetjenester

Du velger selv hvilken leverandør som skal gi deg praktisk bistand eller hjemmesykepleie. Hvis du ikke gjør et aktivt valg, får du hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten i din bydel.

Fritt brukervalg

I Oslo kommune skal du få gode og tilpassede hjemmetjenester. Du kan velge å få tjenester fra kommunen eller en av de private leverandørene vi har avtale med. Det kaller vi fritt brukervalg.

Du står fritt til å bytte mellom leverandører, uten å måtte oppgi grunn. Du kan ha ulike leverandører til ulike tjenester, men du velger ikke hvilken person som skal komme hjem til deg.

Vil du bytte leverandør?

Du kan når som helst bytte leverandør. Dette gjør du ved å kontakte søknadskontoret i bydelen din eller ved å sende inn skjema for bytte av leverandør (PDF).

Du kan også si fra til din nåværende leverandør at du ønsker å bytte. Leverandøren skal da hjelpe deg videre i prosessen. Kontaktinformasjon og oversikt over leverandører av hjemmetjenester

Om ikke annet er avtalt, vil det normalt gå 10 dager fra bydelen har mottatt beskjed til ny leverandør starter opp tjenesten.

Pris

Hjemmesykepleie er gratis. For praktisk bistand betaler du samme egenandel uansett om du velger kommunal eller privat leverandør.

Kvalitetsrapporter

Brukerundersøkelser og kvalitetsrapporter fra hjemmetjenesten