Frisklivssentraler

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Komme i gang med fysisk aktivitet
  • Slutte med røyk eller snus
  • Få et sunnere eller mer tilpasset kosthold

Du får

  • oppfølging over 12 uker
  • individuelle samtaler med frisklivsveileder
  • trening i grupper
  • kurs og opplæring

Frisklivssentralene tilbyr blant annet kursene «Bra mat for bedre helse» og «Snus- og røykeslutt». 

Noen av frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge, og kurs i «Mestring av depresjon» og «Mestring av belastning».

Hvem møter du?

Alle som jobber på frisklivssentralene er utdannet innenfor helse, for eksempel fysioterapi, ergoterapi, ernæring, sykepleie, psykologi og fysisk aktivitet.

Pris og betaling

De fleste tilbudene ved frisklivssentralene er gratis. Noen av kursene kan ha en liten egenandel.

For å få et tilbud i frisklivsordningen må du ha en henvisning, en såkalt frisklivsresept. Ta kontakt med din fastlege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen i din bydel.

Finn frisklivssentralen i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen