Frisklivssentraler

Vi hjelper deg å komme i gang med fysisk aktivitet, få et sunnere og mer tilpasset kosthold, eller slutte å røyke/snuse.

Dette kan du få

  • oppfølging over 12 uker
  • individuelle samtaler med frisklivsveileder
  • trening i grupper
  • kurs og opplæring

Frisklivssentralene tilbyr blant annet kursene «Bra mat for bedre helse» og «Snus- og røykeslutt».

Noen av frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge, og kurs i «Mestring av depresjon» og «Mestring av belastning».

For å få et tilbud i frisklivsordningen må du ha en henvisning, en såkalt frisklivsresept. Ta kontakt med din fastlege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen i din bydel.

Hvem møter du?

Alle som jobber på frisklivssentralene er utdannet innenfor helse, for eksempel fysioterapi, ergoterapi, ernæring, sykepleie, psykologi og fysisk aktivitet.

Pris og betaling

De fleste tilbudene ved frisklivssentralene er gratis. Noen av kursene kan ha en liten egenandel.