Fysioterapi

Du trenger ikke henvisning. Ta kontakt direkte for å bestille time.

Barn og unge under 18 år

Barn og unge under 18 år kan få fysioterapi for barn og unge. Det gis ofte via helsestasjonen i bydelen.

Fysioterapi i hjemmet

Hvis du ikke kan komme deg til et behandlingssted, kan du kanskje få behandling i hjemmet ditt. Fysioterapi i hjemmet er vanligvis gratis. For å få behandling hjemme må du kontakte bydelen.

Terapibassengtrening

Tilbudet retter seg mot pasientgrupper som vurderes å ha god effekt av denne type trening. Vi bruker Sagene bad og treningen har en varighet på 10 uker. Det er 10 deltakere i hver gruppe.

Du, din fastlege eller fysioterapeut kan ta kontakt for å undersøke om tilbudet passer for deg.

Kontakt oss på e-post: terapibad@bsa.oslo.kommune.no.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapeutene på listen under har kommunal driftsavtale og du betaler kun egenandel. På instituttene kan det være terapeuter med og uten avtale, spør om dette når du bestiller time. Uten avtale betaler du fullpris. Oversikt over pris hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (Helsenorge).

I Oslo kommune er det to ulike former for avtaler med fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Det er fysioterapeuter med driftsavtale med en bydel, disse har i sine avtaler at de skal prioritere bydelens egne innbyggere. I tillegg er detfysioterapeuter som har byomfattende driftsavtale. Disse skal prioritere pasienter fra hele Oslo. Fysioterapeuter som har byomfattende driftsavtale står også markert under det enkelte institutt.