Fysioterapeuter med byomfattende avtale

Disse skal prioritere pasienter fra hele Oslo. For å komme i kontakt med fysioterapeuten, ta kontakt med instituttet vedkommende er tilknyttet.

Allmenn fysioterapi

Lymfødembehandling

Manuell terapi / allmenn fysioterapi

Nevrologisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi