Abildsø fysio & manuellterapi

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi med fokus på rehabilitering og opptrening av ortopediske pasienter.
  • Manuell terapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Idrettsfysioterapi
  • Hjerte/lungetrening
  • Aktiv-A
  • Manuellterapi for spedbarn

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
23 03 11 80
E-post
post@abildsofysioterapi.no
Besøksadresse:
Olaf Helsetsvei 5
0694 OSLO