Lindeberg Fysioterapi og Manuellterapi AS

Fysioterapeuter med avtale

  • Eva Berntsen (byomfattende avtale)

  • Michal Krawczyk

  • Bente Rogstad
  • Hege Langaas Skogvold
  • Ragnhild Øygard
  • Nino Hadzad

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Mensendieck gymnastikk
  • Hjerterehablitering

Kontakt

Telefon
22 30 18 55
Besøksadresse:
Lindeberg Næringsvei 10A
1067 OSLO