Norsk lymfødemklinikk

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Lymfødembehandling

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 35 60 11
E-post
post@norsklymfodemklinikk.no
Besøksadresse:
Lovisenberggata 7c
0456 OSLO