Dybwadklinikken

Tidligere Dybwad fysioterapi og akupunktur.

Fysioterapeuter med avtale

  • Ann Nesser (byomfattende avtale)
  • Ellen Ongstad
  • Hege Karin Zeiner, psykomotorisk fysioterapeut

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Onkologisk fysioterapi inkl. lymfødembehandling
  • Psykomotorisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 59 09 10
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO