Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Fysioterapeutene jobber for at alle barn og unge i Oslo, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, mestring og god bevegelsesutvikling. Målet er å fremme god helse og utvikling.

Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge er en viktig del av fysioterapeutens arbeid.

Barn som av ulike grunner ikke henger med i lek eller har forsinket eller avvikende utvikling kan ha behov for fysioterapi.

Tiltakene som igangsettes utføres individuelt eller i gruppe. Det kan gjennomføres på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen. Mål og tiltak gjennomføres i samarbeid med omsorgspersoner og barnet.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Flere fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler behandler barn og unge. Behandlingen er gratis opp til fylte 16 år. Ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ønsker. Se oversikt over fysioterapeuter med driftsavtale