Ergoterapi

Hvis du eller barnet ditt av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan dere få hjelp av bydelens ergoterapeuter.

Ergoterapi for voksne

Ergoterapeuten hjelper deg med tilpassing av hjemmet ditt, hjelpemidler og opplæring. Målet med ergoterapi er at du skal bli mest mulig selvstendig i hverdagen, enten den nedsatte funksjonsevnen din er midlertidig eller varig.

Tilbudet er gratis, og du trenger ikke søke. Det kan være egenandel på enkelte tilrettelegginger, som trappeheis og døråpner.

Ta kontakt med bydelen din hvis du trenger ergoterapi som voksen. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Ergoterapi for barn og unge under 18 år

Ergoterapeuten vurderer funksjonsevnen, og hjelper til med å tilrettelegge for deltagelse, aktivitet og lek. De kan også gi råd og veiledning til foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere.

Du kan ta direkte kontakt med ergoterapeut i din bydel på vegne av barnet ditt, eller få henvisning fra for eksempel helsesykepleier, lege, barnehage og skole.

Barneergoterapeutene tilbyr

  • Kartlegging og vurdering av funksjonsevne, håndmotorikk og aktiviteter i dagliglivet. (ADL)
  • Trening av håndmotorikk og aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser, slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad gir mulighet til aktivitet og deltagelse
  • Formidling av hjelpemidler

Ergoterapeutene samarbeider med fysioterapeutene om vurdering, formidling og tilpassing av nødvendige hjelpemidler.