Har du eller noen du kjenner det vanskelig?

Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig? Det er flere du kan kontakte for å lufte tankene dine og få hjelp.

Akutt hjelp

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) er en døgnåpen og gratis tjeneste ved legevakten i Oslo. Du trenger ikke henvisning.

Kontakt psykiatrisk legevakt ved selvmordsfare, psykose og forvirring. Du kan ringe legevakten hele døgnet på 116 117.

Du kan også kontakte fastlegen din. Er det helt akutt, kan du be om time samme dag.

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefoner og chat

På helsenorge.no finner du flere nasjonale hjelpetelefoner og tilbud.

Tilbud for barn og unge

Flere kommunale tilbud og tjenester i Oslo er tilgjengelig for barn og unge. Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier, og noen har med psykolog.

Er du bekymret er det mange du kan ta kontakt med:

Ved alvorlig bekymring for barn og unges omsorgssituasjon, ta kontakt med barnevernvakten.

Ved ditt lokale familievernkontor kan du få tilbud om behandling og rådgivning om dere opplever vansker, konflikter eller kriser i familien.

Kontakt din bydel om tjenester som gjelder unges psykiske helse.

Tilbud for voksne

  • Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år med lettere former for angst eller depresjon.
  • Aktivitetshuser et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger ikke henvisning for å delta.
  • Fontenehusene i Oslo er arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykisk sykdom.

Ta kontakt med din bydel for informasjon om andre tilgjengelige helsetilbud.

Pårørende

Pårørendesenteret i Oslo tilbyr rådgivning for pårørende.

Søk om helsehjelp

Det finnes psykiske helsetjenester du kan søke for å få hjelp. Trenger du mer hjelp enn hva bydelen eller fastlegen kan hjelpe deg med, kan fastlege eller psykolog henvise deg til spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern.

Dersom du er voksen vil du bli henvist til distriktspsykiatrisk senter. Barn, unge og familier blir henvist til psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Det finnes psykologer, psykiatere og nevropsykologer som er del av spesialisthelsetjenesten. De omtales som avtalespesialister og der kan du få hjelp over tid. Du betaler bare egenandel.