Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS). DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud. Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører. Kontakt din fastlege for å få veiledning.

Usikker på bydel?

Se bydeler i kart, eller søk på adressen din for å finne ut hvilken bydel du bor i