Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år (16 år*) med lettere former for angst eller depresjon.

Hvem kan få hjelp hos oss?

  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
  • Opplever du at angst og indre uro begrenser deg?
  • Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. 

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

(*Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand tilbyr hjelp til deg som er 16 år og eldre. Bor du i Bydel Gamle Oslo kan du få hjelp gjennom Familiehuset)

Slik foregår behandlingen

Du får hjelp av et tverrfaglig team. Det er psykolog tilknyttet hvert team. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Les mer om terapiformen.

Vi følger en trappetrinnsmodell. På første trinn kan du få veiledning i bruk av selvhjelpsmateriell. På de neste trinnene kan du få oppfølging over telefon, gruppetilbud i form av mestringskurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av kortere varighet.

Andre hjelpetilbud

Ung Arena

Ung Arena er et samtaletilbud til deg mellom 12 og 25 år

Uteseksjonens psykologtjeneste

Psykologhjelp uten henvisning for unge under 25 år

Kontaktpunkt for din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen