Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år (16 år*) med lettere former for angst eller depresjon.

Hvem kan få hjelp hos oss?

  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
  • Opplever du at angst og indre uro begrenser deg?
  • Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer.

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

(*Bydel Bjerke, Bydel Frogner, Bydel Nordre Aker, Bydel Nordstrand, Bydel Stovner, Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Østensjø, Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker tilbyr hjelp til deg som er over 16 år.)

Slik foregår behandlingen

Du får hjelp av et tverrfaglig team. Det er psykolog tilknyttet hvert team. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Les mer om terapiformen.

Du får hjelp gjennom en trappetrinnsmodell. Den hjelpen som først tilbys er gjerne mestringskurs eller assistert selvhjelp over nett. Det er ulikt hvorvidt man tilbyr individuell samtaleterapi.