Hasjavvenning

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et gratis tilbud til innbyggere som ønsker å trappe ned på, ha en pause i, eller slutte med cannabis (hasj og marihuana).

HAP hos Uteseksjonen i Oslo

HAP bygger på erfaringer vi har gjort over flere år og Uteseksjonen i Oslo utvikler hele tiden programmet for å gi det beste tilbudet til de som trenger det. Tilbakemeldinger fra de som har fått et tilbud av oss og nyere forskning om cannabis er viktig for innholdet og organiseringen av vårt tilbud. Vi tilbyr både bevisstgjøringssamtaler til de som er usikre på om de vil slutte - og hjelp til å slutte til dem som ønsker det.

Vi er særlig opptatt av å nå unge under 25 år. Vi gir også råd og veiledning til foreldre, søsken, venner eller andre som er bekymret for noen rundt seg.

Når du vil kontakte oss for å få et tilbud, kan du alltid ringe eller sende melding til oss.

Se kontaktinformasjon til Uteseksjonen

Vi som jobber med hasjavvenning

Leif Bond
Psykolog
Mobil: 90 24 47 90

Leif Bond er utdannet psykolog. Han har erfaring med å jobbe med både ungdommer, familier, foreldreveiledning og konflikthåndtering. Leif har en særlig interesse for å jobbe løsningsfokusert og har stor tro på at en meningsfull hverdag med jobb, skole og fritidsaktiviteter er viktig for å få til en positiv endring i livet og nå sine mål.

Malin Rørendal
Spesialkonsulent
Mobil: 95 13 06 87

Malin Rørendal har mastergrad i psykologi, og videreutdanning i cannabisbehandling og traumebehandling. Hun har lang erfaring med HAP og har vært med på å utvikle programmet, og HAP-appen. Hun har medvirket i forskning og publisert fagartikler. Malin har jobbet mye med voksne i HAP, og hun har også vært opptatt av hvordan cannabis- og hasjavvenning virker inn på folk med traumer fra tidligere av.

HAP-tilbud i bydelene

Alle 15 bydelene i Oslo har nå et tilbud til ungdom og unge voksne som
ønsker å redusere cannabisbruk eller slutte helt. Under kan du finne
tjenester og fagpersoner som tilbyr HAP i din bydel.

HAP-app

For de som ønsker å prøve en nedtrapping eller å slutte på egen hånd har Uteseksjonen og RUStelefonen utviklet en egen app (HAP-appen).

Dette kan HAP-appen hjelpe deg med:

  • Priskalkulator – oversikt over hvor mye penger du daglig sparer ved å slutte
  • Tidstaker – oversikt over hvor lenge du har vært rusfri
  • Abstinensgraf – oversikt over hvor du er i sluttefasen og hvilke abstinenser og ubehag du kan forvente deg
  • Daglige temaer for motivasjon og refleksjon
  • Triggerdagbok – gjør det enklere for deg å kartlegge og forstå hva som trigger lysten til å ruse deg, og hva du bør gjøre for å avstå
  • Prestasjon – milepæler ved å slutte.
  • Last ned appen til Android
  • Last ned appen til iPhone

Andre tilbud