Rask psykisk helsehjelp

Har du eller noen du kjenner det vanskelig?

​​​​​​​Mange synes livet har blitt vanskeligere under korona. Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år (16 år*) med lettere former for angst eller depresjon. Noen opplever også at de får søvnproblemer i tillegg.
  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
  • Opplever du at angst og indre uro begrenser deg?
  • Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. 

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

(*Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand tilbyr hjelp til deg som er 16 år og eldre. Bor du i Bydel Gamle Oslo kan du få hjelp gjennom Familiehuset)

Rask psykisk helsehjelp er foreløpig tilgjengelig i disse bydelene

Hvis du ikke bor i en av disse bydelene, kan du bruke det øvrige psykiske helsetilbudet i din bydel. Ta kontakt på telefon eller e-post:

Voksne

Voksne - Kontakt din bydel om psykisk helsehjelp

Under 18 år

Barn og unge - Kontakt din bydel om psykisk helsehjelp

Ung Arena

Ung Arena er et samtaletilbud til deg mellom 12 og 25 år

Uteseksjonens psykologtjeneste

Psykologhjelp uten henvisning for unge under 25 år

Slik foregår behandlingen

Du får hjelp av et tverrfaglig team. Det er psykolog tilknyttet hvert team. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Les mer om terapiformen på Kognitiv.no.

Vi følger en trappetrinnsmodell. På første trinn kan du få veiledning i bruk av selvhjelpsmateriell. På de neste trinnene kan du få oppfølging over telefon, gruppetilbud i form av mestringskurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av kortere varighet.