Uteseksjonen

Uteseksjonen er en oppsøkende tjeneste i Oslo sentrum for innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer.

På gata hele sommeren

Uteseksjonen er ute på gata i Oslo sentrum som vanlig gjennom hele sommeren.

Om oss

Vi jobber med alle aldersgrupper, men har et særlig fokus på unge opp til 25 år.

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss direkte på vår vakttelefon.

Vi har ansatte med egen erfaring, erfaringskonsulenter, som styrker brukerfokuset i vårt arbeid.

Tjenester

Oppsøkende arbeid i Oslo sentrum

Vi har patruljer ute hver dag og kveld hele året. Natt til lørdag og natt til søndag er vi ute til kl. 04:00. Patruljene driver feltarbeid og oppsøkende arbeid gjennom systematisk tilstedeværelse ute i Oslo sentrum.

Uteseksjonen gjør kartlegging, utarbeider dokumentasjon og driver kunnskapsformidling knyttet til vårt arbeid.

Oppfølging

Vi følger opp innbyggere og tilreisende i nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat og nettverk.

Rådgivning

Du kan besøke vår rådgivningstjeneste i Maridalsveien 3 mandag til fredag kl. 10:00–15:00. Du trenger ikke å ha en avtale. Her kan du få:

 • svar på spørsmål
 • informasjon om hva slags hjelp du kan få
 • møte noen å snakke med (sosial- og helsefaglige ansatte)
 • lavterskel psykologtjenester
 • rådgivning, oppfølging og samarbeid

Hasjavvenning

Vi tilbyr hasjavvenningsprogrammet (HAP) til deg som enten vil slutte eller trappe ned bruken av cannabis.

Du kan få en uforpliktende samtale dersom du er nysgjerrig, men usikker på om du ønsker å slutte.

SaLTo-samarbeid

Uteseksjonen koordinerer rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for unge opp til 23 år i sentrum gjennom vår SaLTo-koordinator.

Oversikt over forebyggende tiltak i Oslo sentrum (PDF)

Spesiell innsats

For tiden har vi forsterket innsats på følgende områder:

 • Styrket innsats Vaterland
 • Sysselsetting og sommerjobb for unge som ikke får tilbud i egen bydel
 • Aktivitet med mentor

Uteseksjonens psykologtjeneste

Psykologhjelp uten henvisning til unge under 25 år.

Kvalitetskriterier og faglige anbefalinger

Rapporter og brosjyrer

Fagrapporter fra Uteseksjonen

Oversikt over instanser som tilbyr hjelp til utenlandske tilreisende

For samarbeidspartnere

Uteseksjonen presentasjon av tjenesten 2024 med nøkkeltall fra 2023 (PDF)

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er landsdekkende straffereaksjon fra og med 2016, etter å ha vært en prøveordning i Bergen og Oslo siden 2006.

Ledere og SaLTo-koordinator for sentrum

Leder
Børge Erdal
Telefon
Teamleder, Team 1: mindreårige 0-18 år
Mette Tron
Telefon
Teamleder, Team 2: unge voksne, 18-25 år
Bernt Kristian Wiig Kristiansen
Telefon
Teamleder, Team 2: voksne 25+ og ND
Noordjan Katerina Svedin Fronth
Telefon
Teamleder, Team 4: Forsterket innsats og stedfortreder for leder
Stine Marit Sundsbø Hollerud
Telefon
Spesialkonsulent/SaLTo-koordinator for sentrum
Nana Mensah
Telefon

Kontakt

Ikke send personsensitive opplysninger på epost.

Telefon
91 30 39 13
E-post
uteseksjonen@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 30, Sentrum
0101 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag