Sentrumsarbeid

Velferdsetaten har koordineringsansvar for Oslo kommunes rusfaglige arbeid i Oslo sentrum og samarbeider med politiet, ideelle aktører og brukerforeninger.