Sentrumsmottaket

Sentrumsmottaket er et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper med nær sentrumstilknytning og redusert mulighet til å ta seg til legevakten på Aker.

Legevakten i Storgata flyttet til Aker sykehusområde 22. november 2023. Som
en overgangsordning ble det etablert et midlertidig akuttilbud mellom Blåkors og den gamle legevakten i Storgata 40.

Hva tilbyr Sentrumsmottaket?

Sentrumsmottaket er en del av allmennlegevakten, bemannet med lege og sykepleier. Sentrumsmottaket vil ha tett samarbeid med legevakten på Aker, lavterskeltilbud og andre samarbeidspartnere som jobber i sentrum.

Sentrumsmottaket er et midlertidig tilbud, som blir evaluert fortløpende og tilpasses etter behov. Sentrumsmottaket vil bemannes iht. forventet pågang og kartlegginger som er gjort. Etter åpning vil bl.a. målgruppens behov og tilstrømming til tilbudet evalueres fortløpende.

Transport og parkering

Det er kun gateparkering eller parkering i private parkeringshus og plasser.

Nærmeste kollektivholdeplass er Nybrua. Følgende trikker stopper ved Nybrua: 11, 12, 17, 18.

Se også

Kontakt

Døgnåpent

Telefon
116 117
Besøksadresse:
Storgata 40
0182 Oslo